หมวดหมู่:

amfibis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงamfibis

 • การออกเสียง : salamandra salamandra [es]
 • การออกเสียง : reineta reineta [ca]
 • การออกเสียง : granoteta de punts granoteta de punts [ca]
 • การออกเสียง : granota verda granota verda [ca]
 • การออกเสียง : gripau corredor gripau corredor [ca]
 • การออกเสียง : granota roja granota roja [ca]
 • การออกเสียง : gripau comú gripau comú [ca]
 • การออกเสียง : gripau d'esperons gripau d'esperons [ca]
 • การออกเสียง : granota pintada granota pintada [ca]
 • การออกเสียง : tritó pirinenc tritó pirinenc [ca]
 • การออกเสียง : esgalaput esgalaput [ca]
 • การออกเสียง : tòtil tòtil [ca]
 • การออกเสียง : granyota granyota [ca]
 • การออกเสียง : tritó palmat tritó palmat [ca]