หมวดหมู่:

amfibis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงamfibis

 • การออกเสียง : esgalaput
  esgalaput [ca]
 • การออกเสียง : granota pintada
  granota pintada [ca]
 • การออกเสียง : granota roja
  granota roja [ca]
 • การออกเสียง : granota verda
  granota verda [ca]
 • การออกเสียง : granoteta de punts
  granoteta de punts [ca]
 • การออกเสียง : granyota
  granyota [ca]
 • การออกเสียง : gripau comú
  gripau comú [ca]
 • การออกเสียง : gripau corredor
  gripau corredor [ca]
 • การออกเสียง : gripau d'esperons
  gripau d'esperons [ca]
 • การออกเสียง : reineta
  reineta [ca]
 • การออกเสียง : salamandra
  salamandra [es]
 • การออกเสียง : tòtil
  tòtil [ca]
 • การออกเสียง : tritó palmat
  tritó palmat [ca]
 • การออกเสียง : tritó pirinenc
  tritó pirinenc [ca]