หมวดหมู่:

aircraft

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaircraft

 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : Boeing Boeing [en]
 • การออกเสียง : aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียง : helicopter helicopter [en]
 • การออกเสียง : invisible invisible [en]
 • การออกเสียง : comet comet [en]
 • การออกเสียง : patriot patriot [en]
 • การออกเสียง : Ganymede Ganymede [en]
 • การออกเสียง : fuselage fuselage [en]
 • การออกเสียง : Airbus Airbus [en]
 • การออกเสียง : turbine turbine [en]
 • การออกเสียง : Wellington Wellington [en]
 • การออกเสียง : mission mission [en]
 • การออกเสียง : runabout runabout [en]
 • การออกเสียง : interceptor interceptor [en]
 • การออกเสียง : GPS GPS [fr]
 • การออกเสียง : Rafale Rafale [fr]
 • การออกเสียง : blitz blitz [de]
 • การออกเสียง : monocoque monocoque [en]
 • การออกเสียง : saumon saumon [fr]
 • การออกเสียง : Cessna Cessna [en]
 • การออกเสียง : bombardement bombardement [fr]
 • การออกเสียง : roulis roulis [fr]
 • การออกเสียง : Spitfire Spitfire [en]
 • การออกเสียง : volant de trim volant de trim [fr]
 • การออกเสียง : fulcrum fulcrum [en]
 • การออกเสียง : B-52 B-52 [de]
 • การออกเสียง : departures departures [en]
 • การออกเสียง : composites composites [fr]
 • การออกเสียง : gyroscope gyroscope [en]
 • การออกเสียง : Vol plané Vol plané [fr]
 • การออกเสียง : planeador planeador [es]
 • การออกเสียง : Learjet Learjet [en]
 • การออกเสียง : Atterrissage Atterrissage [fr]
 • การออกเสียง : trimmer trimmer [nl]
 • การออกเสียง : Lockheed Hudson Lockheed Hudson [en]
 • การออกเสียง : 紫電改 紫電改 [ja]
 • การออกเสียง : packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air [fr]
 • การออกเสียง : Hawker Hurricane Hawker Hurricane [en]
 • การออกเสียง : Gloster Aircraft Company Gloster Aircraft Company [en]
 • การออกเสียง : lacet lacet [fr]
 • การออกเสียง : brouillage brouillage [fr]
 • การออกเสียง : Décollage Décollage [fr]
 • การออกเสียง : autogyro autogyro [en]
 • การออกเสียง : maquette de soufflerie maquette de soufflerie [fr]
 • การออกเสียง : Navier-Stokes Navier-Stokes [fr]
 • การออกเสียง : radio-sonde radio-sonde [fr]
 • การออกเสียง : Paraglider Paraglider [de]
 • การออกเสียง : radome radome [fr]
 • การออกเสียง : dévirage dévirage [fr]
 • การออกเสียง : vide-vite vide-vite [fr]
 • การออกเสียง : terrafugia terrafugia [en]
 • การออกเสียง : auvent auvent [fr]
 • การออกเสียง : carénage carénage [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : chambre de combustion chambre de combustion [fr]
 • การออกเสียง : winglet winglet [en]
 • การออกเสียง : soute soute [fr]
 • การออกเสียง : régime statique régime statique [fr]
 • การออกเสียง : carburant carburant [fr]
 • การออกเสียง : A380 A380 [en]
 • การออกเสียง : instrument gyroscopique instrument gyroscopique [fr]
 • การออกเสียง : voler à mach O.8 voler à mach O.8 [fr]
 • การออกเสียง : riveter riveter [fr]
 • การออกเสียง : nord vrai nord vrai [fr]
 • การออกเสียง : longeron longeron [fr]
 • การออกเสียง : fers doux fers doux [fr]
 • การออกเสียง : becs de bord d'attaque becs de bord d'attaque [fr]
 • การออกเสียง : compenser un compas compenser un compas [fr]
 • การออกเสียง : comportement de pilote comportement de pilote [fr]
 • การออกเสียง : nombre de mach nombre de mach [fr]
 • การออกเสียง : mécanicien naviguant mécanicien naviguant [fr]
 • การออกเสียง : conservateur de cap conservateur de cap [fr]
 • การออกเสียง : détecteur d'incendie détecteur d'incendie [fr]
 • การออกเสียง : volets à recul volets à recul [fr]
 • การออกเสียง : semi-monocoque semi-monocoque [fr]
 • การออกเสียง : signature radar signature radar [fr]
 • การออกเสียง : surface alaire surface alaire [fr]
 • การออกเสียง : contrôleur contrôleur [fr]
 • การออกเสียง : atmosphère-type atmosphère-type [fr]
 • การออกเสียง : plan fixe plan fixe [fr]
 • การออกเสียง : chasseur-bombardier chasseur-bombardier [fr]
 • การออกเสียง : prélèvement d'air prélèvement d'air [fr]
 • การออกเสียง : spoilers spoilers [fr]
 • การออกเสียง : rampe de lancement rampe de lancement [fr]
 • การออกเสียง : copilote copilote [fr]
 • การออกเสียง : triangle des vitesses triangle des vitesses [fr]
 • การออกเสียง : Bristol Blenheim Bristol Blenheim [en]
 • การออกเสียง : Skydrol Skydrol [fr]
 • การออกเสียง : SkyCat SkyCat [en]
 • การออกเสียง : canal de réchauffe canal de réchauffe [fr]
 • การออกเสียง : droite de hauteur droite de hauteur [fr]
 • การออกเสียง : tangage tangage [fr]
 • การออกเสียง : antimissile antimissile [fr]
 • การออกเสียง : Manche à balai Manche à balai [fr]
 • การออกเสียง : niveau de vol niveau de vol [fr]
 • การออกเสียง : arme de destruction massive arme de destruction massive [fr]
 • การออกเสียง : autoguidé autoguidé [fr]
 • การออกเสียง : hypersustentation hypersustentation [fr]
 • การออกเสียง : flottement aérodynamique flottement aérodynamique [fr]