หมวดหมู่:

aircraft

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงaircraft

 • การออกเสียง : A380 A380 [en]
 • การออกเสียง : aerodino aerodino [es]
 • การออกเสียง : aérodynamicien aérodynamicien [fr]
 • การออกเสียง : aérodynamique aérodynamique [fr]
 • การออกเสียง : aérofreins aérofreins [fr]
 • การออกเสียง : Airacobra Airacobra [en]
 • การออกเสียง : Airbus Airbus [en]
 • การออกเสียง : altimètre cabine altimètre cabine [fr]
 • การออกเสียง : altimétrie altimétrie [fr]
 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียง : anémomètre anémomètre [fr]
 • การออกเสียง : anémométrie anémométrie [fr]
 • การออกเสียง : antigivrage antigivrage [fr]
 • การออกเสียง : antimissile antimissile [fr]
 • การออกเสียง : arme de destruction massive arme de destruction massive [fr]
 • การออกเสียง : astrodome astrodome [en]
 • การออกเสียง : atmosphère-type atmosphère-type [fr]
 • การออกเสียง : Atterrissage Atterrissage [fr]
 • การออกเสียง : autoguidé autoguidé [fr]
 • การออกเสียง : autogyro autogyro [en]
 • การออกเสียง : auvent auvent [fr]
 • การออกเสียง : avertisseur de décrochage avertisseur de décrochage [fr]
 • การออกเสียง : Avion à réaction Avion à réaction [fr]
 • การออกเสียง : B-339E B-339E [en]
 • การออกเสียง : B-52 B-52 [de]
 • การออกเสียง : bagagiste bagagiste [fr]
 • การออกเสียง : ballistique ballistique [fr]
 • การออกเสียง : bandes de foudroiement bandes de foudroiement [fr]
 • การออกเสียง : bang sonique bang sonique [fr]
 • การออกเสียง : becs de bord d'attaque becs de bord d'attaque [fr]
 • การออกเสียง : bielle de commande bielle de commande [fr]
 • การออกเสียง : bille-aiguille bille-aiguille [fr]
 • การออกเสียง : biplan biplan [fr]
 • การออกเสียง : blitz blitz [de]
 • การออกเสียง : Boeing Boeing [en]
 • การออกเสียง : bombardement bombardement [fr]
 • การออกเสียง : bords marginaux bords marginaux [fr]
 • การออกเสียง : boucle de détection boucle de détection [fr]
 • การออกเสียง : Bristol Blenheim Bristol Blenheim [en]
 • การออกเสียง : brouillage brouillage [fr]
 • การออกเสียง : cacciabombardiere cacciabombardiere [it]
 • การออกเสียง : calage altimétrique calage altimétrique [fr]
 • การออกเสียง : call sign call sign [en]
 • การออกเสียง : camouflé camouflé [fr]
 • การออกเสียง : canal de réchauffe canal de réchauffe [fr]
 • การออกเสียง : cap compas cap compas [fr]
 • การออกเสียง : cap magnétique cap magnétique [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : carburant carburant [fr]
 • การออกเสียง : carénage carénage [fr]
 • การออกเสียง : centrage centrage [fr]
 • การออกเสียง : centrale inertielle centrale inertielle [fr]
 • การออกเสียง : centré arrière centré arrière [fr]
 • การออกเสียง : centré avant centré avant [fr]
 • การออกเสียง : certif certif [fr]
 • การออกเสียง : certif du PL certif du PL [fr]
 • การออกเสียง : Cessna Cessna [en]
 • การออกเสียง : chambre de combustion chambre de combustion [fr]
 • การออกเสียง : chasseur-bombardier chasseur-bombardier [fr]
 • การออกเสียง : choc droit choc droit [fr]
 • การออกเสียง : choc oblique choc oblique [fr]
 • การออกเสียง : coefficient de portance coefficient de portance [fr]
 • การออกเสียง : comet comet [en]
 • การออกเสียง : commande de trim commande de trim [fr]
 • การออกเสียง : commande des volets commande des volets [fr]
 • การออกเสียง : compensateur compensateur [fr]
 • การออกเสียง : compenser un compas compenser un compas [fr]
 • การออกเสียง : comportement de pilote comportement de pilote [fr]
 • การออกเสียง : composites composites [fr]
 • การออกเสียง : compresseur axial compresseur axial [fr]
 • การออกเสียง : conservateur de cap conservateur de cap [fr]
 • การออกเสียง : console centrale console centrale [fr]
 • การออกเสียง : contrôleur contrôleur [fr]
 • การออกเสียง : convertisseur statique convertisseur statique [fr]
 • การออกเสียง : copilote copilote [fr]
 • การออกเสียง : correction de densité correction de densité [fr]
 • การออกเสียง : corriger la dérive corriger la dérive [fr]
 • การออกเสียง : couplage aéroélastique couplage aéroélastique [fr]
 • การออกเสียง : cunimb cunimb [fr]
 • การออกเสียง : dard dynamométrique dard dynamométrique [fr]
 • การออกเสียง : Décollage Décollage [fr]
 • การออกเสียง : décrochage décrochage [fr]
 • การออกเสียง : dégivrage dégivrage [fr]
 • การออกเสียง : dégivrer dégivrer [fr]
 • การออกเสียง : departures departures [en]
 • การออกเสียง : déportance déportance [fr]
 • การออกเสียง : déporteurs déporteurs [fr]
 • การออกเสียง : détecteur d'incendie détecteur d'incendie [fr]
 • การออกเสียง : dévirage dévirage [fr]
 • การออกเสียง : dévirer dévirer [fr]
 • การออกเสียง : devis de masse devis de masse [fr]
 • การออกเสียง : double-bang double-bang [fr]
 • การออกเสียง : double-corps double-corps [fr]
 • การออกเสียง : double-flux double-flux [fr]
 • การออกเสียง : droite de hauteur droite de hauteur [fr]
 • การออกเสียง : dynamomètre dynamomètre [fr]
 • การออกเสียง : Dzuss Dzuss [fr]
 • การออกเสียง : écran radar écran radar [fr]
 • การออกเสียง : effet de sol effet de sol [fr]