หมวดหมู่:

adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs

 • การออกเสียง : meer meer [de]
 • การออกเสียง : rather rather [en]
 • การออกเสียง : why why [en]
 • การออกเสียง : auch auch [de]
 • การออกเสียง : des des [fr]
 • การออกเสียง : intelligent intelligent [en]
 • การออกเสียง : Aye Aye [en]
 • การออกเสียง : bald bald [de]
 • การออกเสียง : ótimo ótimo [pt]
 • การออกเสียง : worse worse [en]
 • การออกเสียง : en haut en haut [fr]
 • การออกเสียง : daily daily [en]
 • การออกเสียง : von von [de]
 • การออกเสียง : 翌日 翌日 [ja]
 • การออกเสียง : aloud aloud [en]
 • การออกเสียง : 全部 全部 [zh]
 • การออกเสียง : arbitrariamente arbitrariamente [pt]
 • การออกเสียง : awry awry [en]
 • การออกเสียง : outdoors outdoors [en]
 • การออกเสียง : hence hence [en]
 • การออกเสียง : 今 [ja]
 • การออกเสียง : nur nur [de]
 • การออกเสียง : außerdem außerdem [de]
 • การออกเสียง : introvert introvert [en]
 • การออกเสียง : mehr mehr [de]
 • การออกเสียง : somente somente [pt]
 • การออกเสียง : definitivamente definitivamente [es]
 • การออกเสียง : constitucionalmente constitucionalmente [es]
 • การออกเสียง : respectivamente respectivamente [pt]
 • การออกเสียง : warmly warmly [en]
 • การออกเสียง : particularmente particularmente [es]
 • การออกเสียง : antigamente antigamente [pt]
 • การออกเสียง : 又 [ko]
 • การออกเสียง : galore galore [en]
 • การออกเสียง : principalmente principalmente [it]
 • การออกเสียง : conservatief conservatief [nl]
 • การออกเสียง : 一昨日 一昨日 [ja]
 • การออกเสียง : realmente realmente [es]
 • การออกเสียง : whither whither [en]
 • การออกเสียง : masterly masterly [en]
 • การออกเสียง : überhaupt überhaupt [de]
 • การออกเสียง : desproporcionadamente desproporcionadamente [es]
 • การออกเสียง : また また [ja]
 • การออกเสียง : frankly frankly [en]
 • การออกเสียง : 芸術 芸術 [ja]
 • การออกเสียง : collaterally collaterally [en]
 • การออกเสียง : freqüentemente freqüentemente [pt]
 • การออกเสียง : vervelend vervelend [nl]
 • การออกเสียง : schattig schattig [nl]
 • การออกเสียง : verticalmente verticalmente [es]
 • การออกเสียง : armzalig armzalig [nl]
 • การออกเสียง : ígneo ígneo [es]
 • การออกเสียง : igualmente igualmente [es]
 • การออกเสียง : especialmente especialmente [es]
 • การออกเสียง : melancholisch melancholisch [nl]
 • การออกเสียง : happily happily [en]
 • การออกเสียง : aproximadamente aproximadamente [es]
 • การออกเสียง : gierig gierig [de]
 • การออกเสียง : inde inde [da]
 • การออกเสียง : verschrikkelijk verschrikkelijk [nl]
 • การออกเสียง : dificilmente dificilmente [pt]
 • การออกเสียง : in situ in situ [en]
 • การออกเสียง : kun kun [da]
 • การออกเสียง : lentamente lentamente [es]
 • การออกเสียง : obviamente obviamente [es]
 • การออกเสียง : permanently permanently [en]
 • การออกเสียง : crescentemente crescentemente [pt]
 • การออกเสียง : estruturalmente estruturalmente [pt]
 • การออกเสียง : rash rash [en]
 • การออกเสียง : 全く 全く [ja]
 • การออกเสียง : indoors indoors [en]
 • การออกเสียง : zuiver zuiver [nl]
 • การออกเสียง : forth forth [en]
 • การออกเสียง : 最も 最も [ja]
 • การออกเสียง : demasiadamente demasiadamente [pt]
 • การออกเสียง : precisamente precisamente [es]
 • การออกเสียง : onbekommerd onbekommerd [nl]
 • การออกเสียง : abruptamente abruptamente [pt]
 • การออกเสียง : tradicionalmente tradicionalmente [es]
 • การออกเสียง : 吃驚 吃驚 [ja]
 • การออกเสียง : smakelijk smakelijk [nl]
 • การออกเสียง : calmamente calmamente [pt]
 • การออกเสียง : desesperadamente desesperadamente [es]
 • การออกเสียง : majoritariamente majoritariamente [pt]
 • การออกเสียง : desordenadamente desordenadamente [pt]
 • การออกเสียง : brevemente brevemente [pt]
 • การออกเสียง : trist trist [de]
 • การออกเสียง : remotamente remotamente [pt]
 • การออกเสียง : notoir notoir [nl]
 • การออกเสียง : 時々 時々 [ja]
 • การออกเสียง : estupidamente estupidamente [pt]
 • การออกเสียง : apropriadamente apropriadamente [pt]
 • การออกเสียง : mock mock [en]
 • การออกเสียง : kanskje kanskje [no]
 • การออกเสียง : invariavelmente invariavelmente [pt]
 • การออกเสียง : zenuwachtig zenuwachtig [nl]
 • การออกเสียง : regularmente regularmente [pt]
 • การออกเสียง : geralmente geralmente [pt]
 • การออกเสียง : simultaneamente simultaneamente [pt]
 • การออกเสียง : 確かに 確かに [ja]