หมวดหมู่:

adverbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbs

 • การออกเสียง : zenuwachtig zenuwachtig [nl]
 • การออกเสียง : pessoalmente pessoalmente [pt]
 • การออกเสียง : habitualmente habitualmente [es]
 • การออกเสียง : totalmente totalmente [es]
 • การออกเสียง : extremamente extremamente [pt]
 • การออกเสียง : demente demente [es]
 • การออกเสียง : 確かに 確かに [ja]
 • การออกเสียง : masochistisch masochistisch [nl]
 • การออกเสียง : liberally liberally [en]
 • การออกเสียง : kanskje kanskje [no]
 • การออกเสียง : in situ in situ [la]
 • การออกเสียง : orgânicamente orgânicamente [pt]
 • การออกเสียง : lazily lazily [en]
 • การออกเสียง : beastly beastly [en]
 • การออกเสียง : conjuntamente conjuntamente [es]
 • การออกเสียง : vredelievend vredelievend [nl]
 • การออกเสียง : naturalmente naturalmente [pt]
 • การออกเสียง : originalmente originalmente [pt]
 • การออกเสียง : idealmente idealmente [es]
 • การออกเสียง : absichtlich absichtlich [de]
 • การออกเสียง : claramente claramente [pt]
 • การออกเสียง : relativamente relativamente [es]
 • การออกเสียง : zuur zuur [nl]
 • การออกเสียง : audazmente audazmente [pt]
 • การออกเสียง : 時々 時々 [ja]
 • การออกเสียง : preliminarmente preliminarmente [pt]
 • การออกเสียง : mock mock [en]
 • การออกเสียง : íntegro íntegro [pt]
 • การออกเสียง : cuidadosamente cuidadosamente [pt]
 • การออกเสียง : rapidamente rapidamente [pt]
 • การออกเสียง : べつに べつに [ja]
 • การออกเสียง : gratuitamente gratuitamente [es]
 • การออกเสียง : 少少 少少 [ja]
 • การออกเสียง : mem mem [eo]
 • การออกเสียง : potencialmente potencialmente [pt]
 • การออกเสียง : eficientemente eficientemente [es]
 • การออกเสียง : straks straks [da]
 • การออกเสียง : ときどき ときどき [ja]
 • การออกเสียง : imperiosamente imperiosamente [pt]
 • การออกเสียง : saai saai [nl]
 • การออกเสียง : tenaciously tenaciously [en]
 • การออกเสียง : silenciosamente silenciosamente [es]
 • การออกเสียง : ぐらい ぐらい [ja]
 • การออกเสียง : visivelmente visivelmente [pt]
 • การออกเสียง : wreed wreed [nl]
 • การออกเสียง : kennelijk kennelijk [nl]
 • การออกเสียง : meramente meramente [pt]
 • การออกเสียง : sequencialmente sequencialmente [pt]
 • การออกเสียง : constantemente constantemente [es]
 • การออกเสียง : proporcionalmente proporcionalmente [pt]
 • การออกเสียง : onmiddellijk onmiddellijk [nl]
 • การออกเสียง : covardemente covardemente [pt]
 • การออกเสียง : bravamente bravamente [pt]
 • การออกเสียง : óbvio óbvio [pt]
 • การออกเสียง : concomitantemente concomitantemente [pt]
 • การออกเสียง : miraculosamente miraculosamente [pt]
 • การออกเสียง : densamente densamente [pt]
 • การออกเสียง : dramatisch dramatisch [nl]
 • การออกเสียง : indefinidamente indefinidamente [pt]
 • การออกเสียง : mortalmente mortalmente [pt]
 • การออกเสียง : gering gering [de]
 • การออกเสียง : extraordinariamente extraordinariamente [pt]
 • การออกเสียง : corajosamente corajosamente [pt]
 • การออกเสียง : puur puur [nl]
 • การออกเสียง : oralmente oralmente [pt]
 • การออกเสียง : generosamente generosamente [es]
 • การออกเสียง : excepcionalmente excepcionalmente [es]
 • การออกเสียง : compactamente compactamente [pt]
 • การออกเสียง : みずから みずから [ja]
 • การออกเสียง : individualmente individualmente [pt]
 • การออกเสียง : momenteel momenteel [nl]
 • การออกเสียง : zoet zoet [nl]
 • การออกเสียง : extravagantemente extravagantemente [pt]
 • การออกเสียง : ítalo ítalo [pt]
 • การออกเสียง : desgraçadamente desgraçadamente [pt]
 • การออกเสียง : boastfully boastfully [en]
 • การออกเสียง : verfomfaaid verfomfaaid [nl]
 • การออกเสียง : onbenullig onbenullig [nl]
 • การออกเสียง : moralmente moralmente [it]
 • การออกเสียง : localmente localmente [pt]
 • การออกเสียง : sucessivamente sucessivamente [pt]
 • การออกเสียง : unfavorably unfavorably [en]
 • การออกเสียง : óptico óptico [es]
 • การออกเสียง : onbarmhartig onbarmhartig [nl]
 • การออกเสียง : pittig pittig [nl]
 • การออกเสียง : seletivamente seletivamente [pt]
 • การออกเสียง : ardilosamente ardilosamente [pt]
 • การออกเสียง : consciensiosamente consciensiosamente [pt]
 • การออกเสียง : өте өте [kk]
 • การออกเสียง : estranhamente estranhamente [pt]
 • การออกเสียง : sportief sportief [nl]
 • การออกเสียง : swiftly swiftly [en]
 • การออกเสียง : mutuamente mutuamente [es]
 • การออกเสียง : indistintamente indistintamente [es]
 • การออกเสียง : explicitly explicitly [en]
 • การออกเสียง : brutally brutally [en]
 • การออกเสียง : praticamente praticamente [it]
 • การออกเสียง : sceptisch sceptisch [nl]
 • การออกเสียง : febrilmente febrilmente [pt]
 • การออกเสียง : barbaramente barbaramente [pt]