หมวดหมู่:

adverbios

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbios

 • การออกเสียง : tarde tarde [es]
 • การออกเสียง : moi moi [fr]
 • การออกเสียง : nunca nunca [es]
 • การออกเสียง : abajo abajo [es]
 • การออกเสียง : perto perto [pt]
 • การออกเสียง : arriba arriba [es]
 • การออกเสียง : talvez talvez [pt]
 • การออกเสียง : pronto pronto [pt]
 • การออกเสียง : inmediatamente inmediatamente [es]
 • การออกเสียง : cerca cerca [es]
 • การออกเสียง : onde onde [pt]
 • การออกเสียง : dentro dentro [es]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : atrás atrás [es]
 • การออกเสียง : apenas apenas [es]
 • การออกเสียง : antes antes [es]
 • การออกเสียง : de repente de repente [es]
 • การออกเสียง : abaixo abaixo [pt]
 • การออกเสียง : aquí aquí [es]
 • การออกเสียง : detrás detrás [es]
 • การออกเสียง : diante diante [pt]
 • การออกเสียง : encima encima [es]
 • การออกเสียง : devagar devagar [pt]
 • การออกเสียง : lamentablemente lamentablemente [es]
 • การออกเสียง : a propósito a propósito [pt]
 • การออกเสียง : peor peor [es]
 • การออกเสียง : seguido seguido [es]
 • การออกเสียง : así así [es]
 • การออกเสียง : acá acá [es]
 • การออกเสียง : injustamente injustamente [es]
 • การออกเสียง : seguramente seguramente [es]
 • การออกเสียง : adrede adrede [pt]
 • การออกเสียง : acaso acaso [es]
 • การออกเสียง : debaixo debaixo [pt]
 • การออกเสียง : a destempo a destempo [gl]
 • การออกเสียง : aí [lkt]
 • การออกเสียง : amorosamente amorosamente [pt]
 • การออกเสียง : arredor arredor [gl]
 • การออกเสียง : de face de face [fr]
 • การออกเสียง : enseguida enseguida [es]
 • การออกเสียง : a tempo a tempo [it]
 • การออกเสียง : disque disque [fr]
 • การออกเสียง : daquela daquela [pt]
 • การออกเสียง : algures algures [pt]
 • การออกเสียง : por veces por veces [gl]
 • การออกเสียง : a dereitas a dereitas [gl]
 • การออกเสียง : alá alá [pt]
 • การออกเสียง : convencionalmente convencionalmente [es]
 • การออกเสียง : amodo amodo [ast]
 • การออกเสียง : axiña axiña [gl]
 • การออกเสียง : sensualmente sensualmente [es]
 • การออกเสียง : soamente soamente [gl]
 • การออกเสียง : mesmamente mesmamente [ast]
 • การออกเสียง : acolá acolá [pt]
 • การออกเสียง : de sobra de sobra [gl]
 • การออกเสียง : a diario a diario [gl]
 • การออกเสียง : inda inda [pt]
 • การออกเสียง : así mesmo así mesmo [gl]
 • การออกเสียง : mellor mellor [gl]
 • การออกเสียง : mentres mentres [pt]
 • การออกเสียง : despois despois [pt]
 • การออกเสียง : talmente talmente [it]
 • การออกเสียง : aló aló [pt]
 • การออกเสียง : de pronto de pronto [gl]
 • การออกเสียง : en balde en balde [gl]
 • การออกเสียง : religiosamente religiosamente [pt]
 • การออกเสียง : tontamente tontamente [es]
 • การออกเสียง : realisticamente realisticamente [pt]
 • การออกเสียง : sequera sequera [gl]
 • การออกเสียง : onte onte [te]
 • การออกเสียง : derredor derredor [es]
 • การออกเสียง : deseguida deseguida [ast]
 • การออกเสียง : antes de antonte antes de antonte [gl]
 • การออกเสียง : xustamente xustamente [gl]
 • การออกเสียง : zatepan zatepan [nah]
 • การออกเสียง : a feito a feito [gl]
 • การออกเสียง : ningures ningures [gl]
 • การออกเสียง : xamais xamais [gl]
 • การออกเสียง : de golpe de golpe [gl]
 • การออกเสียง : irremisiblemente irremisiblemente [es]
 • การออกเสียง : de menos de menos [gl]
 • การออกเสียง : hoxe en día hoxe en día [gl]
 • การออกเสียง : secasí secasí [gl]
 • การออกเสียง : blbě blbě [cs]
 • การออกเสียง : de momento de momento [es]
 • การออกเสียง : outrora outrora [pt]
 • การออกเสียง : notadamente notadamente [pt]
 • การออกเสียง : engorde engorde [gl]
 • การออกเสียง : non xa non xa [gl]
 • การออกเสียง : acotío acotío [gl]
 • การออกเสียง : en diante en diante [gl]
 • การออกเสียง : endexamais endexamais [gl]
 • การออกเสียง : decontino decontino [gl]
 • การออกเสียง : ó fin ó fin [gl]
 • การออกเสียง : ás veces ás veces [gl]
 • การออกเสียง : ó pé ó pé [gl]
 • การออกเสียง : arreo arreo [es]
 • การออกเสียง : ó pouco ó pouco [gl]
 • การออกเสียง : trasantonte trasantonte [gl]
 • การออกเสียง : de certo de certo [gl]