หมวดหมู่:

adverbios

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverbios

 • การออกเสียง : realísticamente realísticamente [es]
 • การออกเสียง : realisticamente realisticamente [pt]
 • การออกเสียง : religiosamente religiosamente [pt]
 • การออกเสียง : litúrgicamente litúrgicamente [es]
 • การออกเสียง : sensualmente sensualmente [es]
 • การออกเสียง : amorosamente amorosamente [pt]
 • การออกเสียง : tontamente tontamente [es]
 • การออกเสียง : cristianamente cristianamente [it]
 • การออกเสียง : seguramente seguramente [es]
 • การออกเสียง : inmediatamente inmediatamente [es]
 • การออกเสียง : irremisiblemente irremisiblemente [es]
 • การออกเสียง : frecuentemente frecuentemente [es]
 • การออกเสียง : tarde tarde [es]
 • การออกเสียง : zatepan zatepan [nah]
 • การออกเสียง : acaso acaso [es]
 • การออกเสียง : a propósito a propósito [es]
 • การออกเสียง : moi moi [fr]
 • การออกเสียง : debaixo debaixo [pt]
 • การออกเสียง : comúnmente comúnmente [es]
 • การออกเสียง : devagar devagar [pt]
 • การออกเสียง : onde onde [pt]
 • การออกเสียง : blbě blbě [cs]
 • การออกเสียง : absolutně absolutně [cs]
 • การออกเสียง : cerca cerca [es]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : notadamente notadamente [pt]
 • การออกเสียง : históricamente históricamente [es]
 • การออกเสียง : quizais quizais [gl]
 • การออกเสียง : disque disque [fr]
 • การออกเสียง : talvez talvez [pt]
 • การออกเสียง : seica seica [gl]
 • การออกเสียง : se cadra se cadra [gl]
 • การออกเสียง : se callar se callar [gl]
 • การออกเสียง : quizabes quizabes [gl]
 • การออกเสียง : non xa non xa [gl]
 • การออกเสียง : sequera sequera [gl]
 • การออกเสียง : así mesmo así mesmo [gl]
 • การออกเสียง : de certo de certo [gl]
 • การออกเสียง : abofé abofé [pt]
 • การออกเสียง : xaora xaora [gl]
 • การออกเสียง : mellor mellor [gl]
 • การออกเสียง : secasí secasí [gl]
 • การออกเสียง : engorde engorde [gl]
 • การออกเสียง : paseniño paseniño [gl]
 • การออกเสียง : peor peor [es]
 • การออกเสียง : así así [es]
 • การออกเสียง : de balde de balde [gl]
 • การออกเสียง : de socato de socato [gl]
 • การออกเสียง : en balde en balde [gl]
 • การออกเสียง : de súpeto de súpeto [gl]
 • การออกเสียง : de pronto de pronto [gl]
 • การออกเสียง : de propósito de propósito [gl]
 • การออกเสียง : de face de face [fr]
 • การออกเสียง : ás toas ás toas [gl]
 • การออกเสียง : de repente de repente [es]
 • การออกเสียง : de golpe de golpe [gl]
 • การออกเสียง : de socate de socate [gl]
 • การออกเสียง : ó xeito ó xeito [gl]
 • การออกเสียง : ás présas ás présas [gl]
 • การออกเสียง : ó fin ó fin [gl]
 • การออกเสียง : adrede adrede [pt]
 • การออกเสียง : amodo amodo [ast]
 • การออกเสียง : a feito a feito [gl]
 • การออกเสียง : á fin á fin [gl]
 • การออกเสียง : a dereitas a dereitas [gl]
 • การออกเสียง : casemente casemente [gl]
 • การออกเสียง : de menos de menos [gl]
 • การออกเสียง : soamente soamente [gl]
 • การออกเสียง : xustamente xustamente [gl]
 • การออกเสียง : talmente talmente [it]
 • การออกเสียง : por aí por aí [gl]
 • การออกเสียง : xusto xusto [gl]
 • การออกเสียง : mesmamente mesmamente [ast]
 • การออกเสียง : de todo de todo [gl]
 • การออกเสียง : apenas apenas [es]
 • การออกเสียง : malamente malamente [gl]
 • การออกเสียง : dabondo dabondo [gl]
 • การออกเสียง : de sobra de sobra [gl]
 • การออกเสียง : de máis de máis [gl]
 • การออกเสียง : perto perto [pt]
 • การออกเสียง : seguido seguido [es]
 • การออกเสียง : xacando xacando [gl]
 • การออกเสียง : pouco e pouco pouco e pouco [gl]
 • การออกเสียง : pronto pronto [pt]
 • การออกเสียง : xamais xamais [gl]
 • การออกเสียง : trasantonte trasantonte [gl]
 • การออกเสียง : antes antes [es]
 • การออกเสียง : endexamais endexamais [gl]
 • การออกเสียง : a tempo a tempo [it]
 • การออกเสียง : decote decote [pt]
 • การออกเสียง : a deshora a deshora [gl]
 • การออกเสียง : arreo arreo [es]
 • การออกเสียง : deseguida deseguida [ast]
 • การออกเสียง : mentres mentres [pt]
 • การออกเสียง : antes de antonte antes de antonte [gl]
 • การออกเสียง : de momento de momento [es]
 • การออกเสียง : decotío decotío [gl]
 • การออกเสียง : de camiño de camiño [gl]
 • การออกเสียง : noutrora noutrora [pt]
 • การออกเสียง : a destempo a destempo [gl]