หมวดหมู่:

adjectif

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjectif

 • การออกเสียง : tu tu [fr]
 • การออกเสียง : mobile mobile [en]
 • การออกเสียง : anal anal [en]
 • การออกเสียง : cordial cordial [en]
 • การออกเสียง : normal normal [en]
 • การออกเสียง : global global [en]
 • การออกเสียง : certain certain [en]
 • การออกเสียง : Pelé Pelé [pt]
 • การออกเสียง : rectangle rectangle [en]
 • การออกเสียง : gentil gentil [fr]
 • การออกเสียง : automobile automobile [en]
 • การออกเสียง : dry dry [en]
 • การออกเสียง : poignant poignant [en]
 • การออกเสียง : rare rare [en]
 • การออกเสียง : plural plural [en]
 • การออกเสียง : dual dual [en]
 • การออกเสียง : digital digital [en]
 • การออกเสียง : cultural cultural [en]
 • การออกเสียง : secret secret [en]
 • การออกเสียง : open open [en]
 • การออกเสียง : select select [en]
 • การออกเสียง : bizarre bizarre [en]
 • การออกเสียง : arrogant arrogant [en]
 • การออกเสียง : local local [en]
 • การออกเสียง : exact exact [en]
 • การออกเสียง : adjacent adjacent [en]
 • การออกเสียง : succinct succinct [en]
 • การออกเสียง : permanent permanent [en]
 • การออกเสียง : protestant protestant [en]
 • การออกเสียง : immature immature [en]
 • การออกเสียง : Haut Haut [fr]
 • การออกเสียง : probable probable [en]
 • การออกเสียง : civil civil [en]
 • การออกเสียง : public public [en]
 • การออกเสียง : Seul Seul [fr]
 • การออกเสียง : off off [en]
 • การออกเสียง : petite petite [en]
 • การออกเสียง : grave grave [en]
 • การออกเสียง : dominant dominant [en]
 • การออกเสียง : relax relax [en]
 • การออกเสียง : omnipotent omnipotent [en]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : crucial crucial [en]
 • การออกเสียง : principal principal [en]
 • การออกเสียง : strict strict [en]
 • การออกเสียง : bas bas [fr]
 • การออกเสียง : mental mental [en]
 • การออกเสียง : efficient efficient [en]
 • การออกเสียง : suave suave [en]
 • การออกเสียง : maritime maritime [en]
 • การออกเสียง : municipal municipal [en]
 • การออกเสียง : indulgent indulgent [en]
 • การออกเสียง : adolescent adolescent [en]
 • การออกเสียง : initial initial [en]
 • การออกเสียง : triple triple [en]
 • การออกเสียง : sublime sublime [en]
 • การออกเสียง : imperturbable imperturbable [en]
 • การออกเสียง : express express [en]
 • การออกเสียง : incroyable incroyable [fr]
 • การออกเสียง : extraterrestre extraterrestre [es]
 • การออกเสียง : carré carré [fr]
 • การออกเสียง : macchiato macchiato [it]
 • การออกเสียง : insatiable insatiable [en]
 • การออกเสียง : invincible invincible [en]
 • การออกเสียง : charitable charitable [en]
 • การออกเสียง : endocrine endocrine [en]
 • การออกเสียง : occidental occidental [en]
 • การออกเสียง : oral oral [en]
 • การออกเสียง : fluent fluent [en]
 • การออกเสียง : potable potable [en]
 • การออกเสียง : facial facial [en]
 • การออกเสียง : Alvin Alvin [hu]
 • การออกเสียง : durable durable [en]
 • การออกเสียง : cumulative cumulative [en]
 • การออกเสียง : voisin voisin [fr]
 • การออกเสียง : longitudinal longitudinal [en]
 • การออกเสียง : Amish Amish [en]
 • การออกเสียง : infernal infernal [fr]
 • การออกเสียง : architectural architectural [en]
 • การออกเสียง : insane insane [en]
 • การออกเสียง : hippie hippie [en]
 • การออกเสียง : vertical vertical [en]
 • การออกเสียง : proverbial proverbial [en]
 • การออกเสียง : assez assez [fr]
 • การออกเสียง : portable portable [fr]
 • การออกเสียง : inexorable inexorable [en]
 • การออกเสียง : agréable agréable [fr]
 • การออกเสียง : nasal nasal [en]
 • การออกเสียง : ultra ultra [en]
 • การออกเสียง : cannibal cannibal [en]
 • การออกเสียง : punk punk [en]
 • การออกเสียง : acute acute [en]
 • การออกเสียง : scout scout [en]
 • การออกเสียง : moyen moyen [fr]
 • การออกเสียง : vigilant vigilant [en]
 • การออกเสียง : incorrigible incorrigible [en]
 • การออกเสียง : groggy groggy [en]
 • การออกเสียง : glamour glamour [en]
 • การออกเสียง : transcontinental transcontinental [es]
 • การออกเสียง : elle est grosse elle est grosse [fr]