หมวดหมู่:

adjectif

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjectif

 • การออกเสียง : lucratif lucratif [fr]
 • การออกเสียง : abillois abillois [fr]
 • การออกเสียง : préparatoire préparatoire [fr]
 • การออกเสียง : lavable lavable [es]
 • การออกเสียง : accidentelle accidentelle [fr]
 • การออกเสียง : inégal inégal [fr]
 • การออกเสียง : envié envié [es]
 • การออกเสียง : abitibien abitibien [fr]
 • การออกเสียง : fanatique fanatique [fr]
 • การออกเสียง : nauséabond nauséabond [fr]
 • การออกเสียง : allégé allégé [fr]
 • การออกเสียง : irréfléchi irréfléchi [fr]
 • การออกเสียง : irréfutable irréfutable [fr]
 • การออกเสียง : favorisant favorisant [fr]
 • การออกเสียง : additionnel additionnel [fr]
 • การออกเสียง : amplissime amplissime [it]
 • การออกเสียง : contraceptif contraceptif [fr]
 • การออกเสียง : impulsif impulsif [fr]
 • การออกเสียง : ankylosé ankylosé [fr]
 • การออกเสียง : phraséologique phraséologique [fr]
 • การออกเสียง : déductif déductif [fr]
 • การออกเสียง : pneumatique pneumatique [fr]
 • การออกเสียง : inductif inductif [fr]
 • การออกเสียง : manifeste manifeste [fr]
 • การออกเสียง : indéniable indéniable [fr]
 • การออกเสียง : subarctique subarctique [fr]
 • การออกเสียง : générique générique [fr]
 • การออกเสียง : connaissable connaissable [fr]
 • การออกเสียง : omniprésent omniprésent [fr]
 • การออกเสียง : fallacieux fallacieux [fr]
 • การออกเสียง : adoptif adoptif [fr]
 • การออกเสียง : transversale transversale [fr]
 • การออกเสียง : inexploitable inexploitable [fr]
 • การออกเสียง : idéaliste idéaliste [fr]
 • การออกเสียง : estimatif estimatif [fr]
 • การออกเสียง : exploitable exploitable [fr]
 • การออกเสียง : maous maous [fr]
 • การออกเสียง : compréhensive compréhensive [fr]
 • การออกเสียง : chrono chrono [fr]
 • การออกเสียง : accordant accordant [en]
 • การออกเสียง : itératif itératif [fr]
 • การออกเสียง : aéronaval aéronaval [fr]
 • การออกเสียง : infroissable infroissable [fr]
 • การออกเสียง : fabuleuse fabuleuse [fr]
 • การออกเสียง : improductif improductif [fr]
 • การออกเสียง : connexe connexe [ia]
 • การออกเสียง : acaulescente acaulescente [pt]
 • การออกเสียง : idéologique idéologique [fr]
 • การออกเสียง : matérialiste matérialiste [fr]
 • การออกเสียง : sommaire sommaire [fr]
 • การออกเสียง : hémisphérique hémisphérique [fr]
 • การออกเสียง : marémoteur marémoteur [fr]
 • การออกเสียง : embrouillé embrouillé [fr]
 • การออกเสียง : coloniale coloniale [it]
 • การออกเสียง : ducal ducal [pt]
 • การออกเสียง : approximatif approximatif [fr]
 • การออกเสียง : solvable solvable [fr]
 • การออกเสียง : picaresque picaresque [en]
 • การออกเสียง : hommasse hommasse [fr]
 • การออกเสียง : isomorphe isomorphe [fr]
 • การออกเสียง : sapé sapé [nap]
 • การออกเสียง : irréprochable irréprochable [fr]
 • การออกเสียง : cauchemardesque cauchemardesque [fr]
 • การออกเสียง : lymphatique lymphatique [fr]
 • การออกเสียง : séducteur séducteur [fr]
 • การออกเสียง : inopportun inopportun [fr]
 • การออกเสียง : inutilisable inutilisable [fr]
 • การออกเสียง : vibratile vibratile [it]
 • การออกเสียง : allégorique allégorique [fr]
 • การออกเสียง : marécageux marécageux [fr]
 • การออกเสียง : glaiseux glaiseux [fr]
 • การออกเสียง : enroué enroué [fr]
 • การออกเสียง : libéré libéré [fr]
 • การออกเสียง : incontesté incontesté [fr]
 • การออกเสียง : percutant percutant [fr]
 • การออกเสียง : intègre intègre [fr]
 • การออกเสียง : montueux montueux [fr]
 • การออกเสียง : armorial armorial [en]
 • การออกเสียง : aalénien aalénien [fr]
 • การออกเสียง : laiteux laiteux [fr]
 • การออกเสียง : justificatif justificatif [fr]
 • การออกเสียง : damasquin damasquin [fr]
 • การออกเสียง : séductrice séductrice [fr]
 • การออกเสียง : claustrophobe claustrophobe [fr]
 • การออกเสียง : utilisable utilisable [fr]
 • การออกเสียง : inextensible inextensible [fr]
 • การออกเสียง : maniacodépressif maniacodépressif [fr]
 • การออกเสียง : léché léché [fr]
 • การออกเสียง : malfamé malfamé [fr]
 • การออกเสียง : pierreux pierreux [fr]
 • การออกเสียง : ostentatoire ostentatoire [fr]
 • การออกเสียง : stertoreux stertoreux [fr]
 • การออกเสียง : amnésique amnésique [fr]
 • การออกเสียง : dominicain dominicain [fr]
 • การออกเสียง : gangréneux gangréneux [fr]
 • การออกเสียง : présentable présentable [fr]
 • การออกเสียง : przysłówkowy przysłówkowy [pl]
 • การออกเสียง : vénal vénal [fr]
 • การออกเสียง : immotivé immotivé [fr]
 • การออกเสียง : grisâtre grisâtre [fr]