หมวดหมู่:

1984

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง1984

 • การออกเสียง : 1984 1984 [ga]
 • การออกเสียง : ember ember [hu]
 • การออกเสียง : arckép arckép [hu]
 • การออกเสียง : plakát plakát [hu]
 • การออกเสียง : emelet emelet [hu]
 • การออกเสียง : sűrű sűrű [hu]
 • การออกเสียง : útközben útközben [hu]
 • การออกเสียง : Orgreave Orgreave [en]
 • การออกเสียง : Big Brother Big Brother [en]
 • การออกเสียง : fölött fölött [hu]
 • การออกเสียง : telescreen telescreen [en]
 • การออกเสียง : fekély fekély [hu]
 • การออกเสียง : kelkáposzta kelkáposzta [hu]
 • การออกเสียง : főtt főtt [hu]
 • การออกเสียง : előcsarnok előcsarnok [hu]
 • การออกเสียง : úgy úgy [hu]
 • การออกเสียง : Nineteen Eighty-Four Nineteen Eighty-Four [en]
 • การออกเสียง : felvonó felvonó [hu]
 • การออกเสียง : szegezett szegezett [hu]
 • การออกเสียง : éves éves [hu]
 • การออกเสียง : liftaknával liftaknával [hu]
 • การออกเสียง : Miniplenty Miniplenty [en]
 • การออกเสียง : ajtaja ajtaja [hu]
 • การออกเสียง : sajgott sajgott [hu]
 • การออกเสียง : crimethink crimethink [en]
 • การออกเสียง : egyik végén egyik végén [hu]
 • การออกเสียง : tekint tekint [hu]
 • การออกเสียง : falra falra [hu]
 • การออกเสียง : felír felír [hu]
 • การออกเสียง : megrajzol megrajzol [hu]
 • การออกเสียง : tekintete tekintete [hu]
 • การออกเสียง : része része [hu]
 • การออกเสียง : vég vég [hu]
 • การออกเสียง : doppelplusungut doppelplusungut [de]
 • การออกเสียง : akárhonnan akárhonnan [hu]
 • การออกเสียง : thoughtcrime thoughtcrime [en]
 • การออกเสียง : belül belül [hu]
 • การออกเสียง : nézi nézi [hu]
 • การออกเสียง : lábtörlő lábtörlő [hu]
 • การออกเสียง : ajtaján ajtaján [hu]
 • การออกเสียง : новояз новояз [ru]
 • การออกเสียง : embert embert [hu]
 • การออกเสียง : rajzol rajzol [hu]
 • การออกเสียง : egyik egyik [hu]
 • การออกเสียง : harminckilenc harminckilenc [hu]
 • การออกเสียง : meg-megpihenve meg-megpihenve [hu]
 • การออกเสียง : szegez szegez [hu]
 • การออกเสียง : felírás felírás [hu]
 • การออกเสียง : belüli belüli [hu]
 • การออกเสียง : bokája bokája [hu]
 • การออกเสียง : követ követ [hu]
 • การออกเสียง : körüli körüli [hu]
 • การออกเสียง : követi követi [hu]
 • การออกเสียง : néz néz [hu]
 • การออกเสียง : megpihen megpihen [hu]
 • การออกเสียง : méreget méreget [hu]
 • การออกเสียง : haladt haladt [hu]
 • การออกเสียง : tekintet tekintet [hu]
 • การออกเสียง : méternél méternél [hu]
 • การออกเสียง : Oldspeak Oldspeak [en]
 • การออกเสียง : plakátról plakátról [hu]
 • การออกเสียง : amelyet amelyet [hu]
 • การออกเสียง : plusungut plusungut [de]
 • การออกเสียง : mereget mereget [hu]
 • การออกเสียง : mindenhová mindenhová [hu]
 • การออกเสียง : felfelé felfelé [hu]
 • การออกเสียง : épületen belüli épületen belüli [hu]
 • การออกเสียง : szag szag [hu]
 • การออกเสียง : szemmel tart szemmel tart [hu]
 • การออกเสียง : hetedik hetedik [hu]
 • การออกเสียง : végén végén [hu]
 • การออกเสียง : emeleten emeleten [hu]
 • การออกเสียง : szemmel szemmel [hu]
 • การออกเสียง : lakása lakása [hu]
 • การออกเสียง : negyvenöt negyvenöt [hu]
 • การออกเสียง : szagát szagát [hu]
 • การออกเสียง : newspeak newspeak [en]
 • การออกเสียง : proles proles [la]
 • การออกเสียง : áraszt áraszt [hu]
 • การออกเสียง : hirdette hirdette [hu]
 • การออกเสียง : meregette meregette [hu]
 • การออกเสียง : liftakna liftakna [hu]
 • การออกเสียง : árasztotta árasztotta [hu]
 • การออกเสียง : betör betör [hu]
 • การออกเสียง : Győzelem-tömb Győzelem-tömb [hu]
 • การออกเสียง : rajzolnak rajzolnak [hu]
 • การออกเสียง : lábtörlők lábtörlők [hu]
 • การออกเสียง : lépcsőn lépcsőn [hu]
 • การออกเสียง : elhelyezés elhelyezés [hu]
 • การออกเสียง : épületen épületen [hu]
 • การออกเสียง : neo-Bolshevism neo-Bolshevism [en]
 • การออกเสียง : myślozbrodnia myślozbrodnia [pl]