คำ: lakása

ใน:
lakásaการออกเสียงใน ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlakásaในฮังการี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: elhozkártalanításédesítőköszönömédeskevés