ภาษา: ภาษาเมารี [Māori]

กลับไปยังภาษาเมารี

 • การออกเสียง : Aotearoa Aotearoa
 • การออกเสียง : kiwi kiwi
 • การออกเสียง : kura kura
 • การออกเสียง : rua rua
 • การออกเสียง : ma ma
 • การออกเสียง : kia ora kia ora
 • การออกเสียง : puma puma
 • การออกเสียง : mana mana
 • การออกเสียง : Kaeo Kaeo
 • การออกเสียง : koe koe
 • การออกเสียง : ora ora
 • การออกเสียง : Kia Kia
 • การออกเสียง : pai pai
 • การออกเสียง : Waikato Waikato
 • การออกเสียง : tane tane
 • การออกเสียง : Tauranga Tauranga
 • การออกเสียง : kea kea
 • การออกเสียง : Taupo Taupo
 • การออกเสียง : Whanganui Whanganui
 • การออกเสียง : tere tere
 • การออกเสียง : Matamata Matamata
 • การออกเสียง : raro raro
 • การออกเสียง : kowhai kowhai
 • การออกเสียง : kei te pehea koe kei te pehea koe
 • การออกเสียง : Kei te pēhea koe? Kei te pēhea koe?
 • การออกเสียง : Whakatane Whakatane
 • การออกเสียง : Miro Miro
 • การออกเสียง : Manukau Manukau
 • การออกเสียง : tangi tangi
 • การออกเสียง : whanau whanau
 • การออกเสียง : tamaki makaurau tamaki makaurau
 • การออกเสียง : Wairarapa Wairarapa
 • การออกเสียง : Te Ika A Maui Te Ika A Maui
 • การออกเสียง : Haere mai Haere mai
 • การออกเสียง : hui hui
 • การออกเสียง : Kei te pai Kei te pai
 • การออกเสียง : whānau whānau
 • การออกเสียง : titi titi
 • การออกเสียง : Tēnā koe Tēnā koe
 • การออกเสียง : kura tuakana kura tuakana
 • การออกเสียง : pea pea
 • การออกเสียง : wai wai
 • การออกเสียง : taonga taonga
 • การออกเสียง : whare whare
 • การออกเสียง : tā moko tā moko
 • การออกเสียง : Kia ora koutou Kia ora koutou
 • การออกเสียง : No Aotearoa ahau. I am from New Zealand No Aotearoa ahau. I am from New Zealand
 • การออกเสียง : Pounamu Pounamu
 • การออกเสียง : Otago Otago
 • การออกเสียง : kupe kupe
 • การออกเสียง : Mangere Mangere
 • การออกเสียง : tawa tawa
 • การออกเสียง : Wairakei Wairakei
 • การออกเสียง : Kia ora! Kia ora!
 • การออกเสียง : Rotorua Rotorua
 • การออกเสียง : Tēnā koutou Tēnā koutou
 • การออกเสียง : pohutukawa pohutukawa
 • การออกเสียง : rangi rangi
 • การออกเสียง : Pukekohe Pukekohe
 • การออกเสียง : Hei konei ra Hei konei ra
 • การออกเสียง : Māori Māori
 • การออกเสียง : wahine wahine
 • การออกเสียง : ngau ngau
 • การออกเสียง : Te Ika-a-Maui Te Ika-a-Maui
 • การออกเสียง : Te Anau Te Anau
 • การออกเสียง : tāngata whenua tāngata whenua
 • การออกเสียง : kōhanga reo kōhanga reo
 • การออกเสียง : Onehunga Onehunga
 • การออกเสียง : wairua wairua
 • การออกเสียง : marae marae
 • การออกเสียง : Kei te aroha au ki a koe Kei te aroha au ki a koe
 • การออกเสียง : Aoraki Aoraki
 • การออกเสียง : poi poi
 • การออกเสียง : Tena Tena
 • การออกเสียง : Tane Mahuta Tane Mahuta
 • การออกเสียง : whakapapa whakapapa
 • การออกเสียง : Wharenui Wharenui
 • การออกเสียง : Rino Rino
 • การออกเสียง : Ko wai tōu ingoa? Ko wai tōu ingoa?
 • การออกเสียง : Paora Paora
 • การออกเสียง : Paihia Paihia
 • การออกเสียง : ngaio ngaio
 • การออกเสียง : kai moana kai moana
 • การออกเสียง : Waiheke Waiheke
 • การออกเสียง : ka kite ka kite
 • การออกเสียง : Aroha Mai Aroha Mai
 • การออกเสียง : Nō ... ahau Nō ... ahau
 • การออกเสียง : whakarewarewa whakarewarewa
 • การออกเสียง : haere rā haere rā
 • การออกเสียง : Hinekiri Hinekiri