นุโอสุคู่มือการออกเสียง

[ꆇꉙ]

สมัครเพื่อ นุโอสุ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 6
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 218
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 8
  • นุโอสุ ภาพถ่ายจาก Brücke-Osteuropa
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด