พจนานุกรมการออกเสียงภาษานุโอสุ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษานุโอสุ

การออกเสียงที่ติดอันดับ

 • การออกเสียง : ꉌꇿꑓꇿ
  ꉌꇿꑓꇿ
 • การออกเสียง : ꑍꃪ
  ꑍꃪ
 • การออกเสียง : ꇪꀮ
  ꇪꀮ
 • การออกเสียง : ꇖꊯꈬ
  ꇖꊯꈬ
 • การออกเสียง : ꐋꀨ
  ꐋꀨ
 • การออกเสียง : ꍯꃅ
  ꍯꃅ
 • การออกเสียง : ꌕꊰꑋ
  ꌕꊰꑋ
 • การออกเสียง : ꉂ
 • การออกเสียง : ꀉꉌ
  ꀉꉌ
 • การออกเสียง : ꇖꊰꃘ
  ꇖꊰꃘ

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษานุโอสุใช่ไหม