พจนานุกรมการออกเสียงภาษานุโอสุ

[ꆇꉙ]

ติดตามการออกเสียงภาษานุโอสุ

 • จำนวนผู้พูด: 6.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 6
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 241
 • คำที่รอการออกเสียง: 7
 • นุโอสุ ภาพถ่ายจาก Brücke-Osteuropa
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า ꉌꇿꑓꇿ ꉌꇿꑓꇿ
 • การออกเสียงคำว่า ꑍꃪ ꑍꃪ
 • การออกเสียงคำว่า ꇖꊯꈬ ꇖꊯꈬ
 • การออกเสียงคำว่า ꇪꀮ ꇪꀮ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꉌ ꀉꉌ
 • การออกเสียงคำว่า ꇖꊰꃘ ꇖꊰꃘ
 • การออกเสียงคำว่า ꐋꀨ ꐋꀨ
 • การออกเสียงคำว่า ꇖꊯꉬ ꇖꊯꉬ
 • การออกเสียงคำว่า ꍯꃅ ꍯꃅ
 • การออกเสียงคำว่า ꌕꊰꑋ ꌕꊰꑋ

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nuosu Nuosu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Yi Yi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mari Kvien Brunvoll Mari Kvien Brunvoll
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ꋠꂇ ꋠꂇ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 0123456789 0123456789
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ꊯꈬ ꊯꈬ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ꌕꊯꉬ ꌕꊯꉬ

ดูทั้งหมด