ภาษา: นุโอสุ [ꆇꉙ]

กลับไปยัง นุโอสุ

 • การออกเสียงคำว่า ꀉꂿ ꀉꂿ
 • การออกเสียงคำว่า ꆈ
 • การออกเสียงคำว่า ꀁ
 • การออกเสียงคำว่า ꀄꂼ ꀄꂼ
 • การออกเสียงคำว่า ꆂꌠ ꆂꌠ
 • การออกเสียงคำว่า ꏃꎖ ꏃꎖ
 • การออกเสียงคำว่า ꏃꎖꉙ ꏃꎖꉙ
 • การออกเสียงคำว่า ꌕꅔꉙ ꌕꅔꉙ
 • การออกเสียงคำว่า ꁮꌦꁮꑌꁮꑱꇥꄆꀕ ꁮꌦꁮꑌꁮꑱꇥꄆꀕ
 • การออกเสียงคำว่า ꋠꂊ ꋠꂊ
 • การออกเสียงคำว่า ꃴꆧ ꃴꆧ
 • การออกเสียงคำว่า ꄆꁱꄠ ꄆꁱꄠ
 • การออกเสียงคำว่า ꇌꃀꐜꅪ ꇌꃀꐜꅪ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꆈ ꀉꆈ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꐎ ꀊꐎ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꃴ ꀊꃴ
 • การออกเสียงคำว่า ꀈꆧ ꀈꆧ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꅪ ꀊꅪ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꏂ ꀊꏂ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꍫ ꀉꍫ
 • การออกเสียงคำว่า ꏂꅪ ꏂꅪ
 • การออกเสียงคำว่า ꐜꅪ ꐜꅪ
 • การออกเสียงคำว่า ꃨꅪ ꃨꅪ
 • การออกเสียงคำว่า ꏁꆈ ꏁꆈ
 • การออกเสียงคำว่า ꀈꎽ ꀈꎽ
 • การออกเสียงคำว่า ꄠ
 • การออกเสียงคำว่า ꄞ
 • การออกเสียงคำว่า ꄟ
 • การออกเสียงคำว่า ꀀꌒ ꀀꌒ
 • การออกเสียงคำว่า ꀀꏈ ꀀꏈ
 • การออกเสียงคำว่า ꈩꌒ ꈩꌒ
 • การออกเสียงคำว่า ꄮꈉ ꄮꈉ
 • การออกเสียงคำว่า ꅇꈴ ꅇꈴ
 • การออกเสียงคำว่า ꀃꌐ ꀃꌐ
 • การออกเสียงคำว่า ꌕꅔ ꌕꅔ
 • การออกเสียงคำว่า ꑍꊎꌕ ꑍꊎꌕ
 • การออกเสียงคำว่า ꑍꊏ ꑍꊏ
 • การออกเสียงคำว่า ꊰꏁ ꊰꏁ
 • การออกเสียงคำว่า ꊰꃘ ꊰꃘ
 • การออกเสียงคำว่า ꉬ
 • การออกเสียงคำว่า ꇖ
 • การออกเสียงคำว่า ꌕ
 • การออกเสียงคำว่า ꑍ
 • การออกเสียงคำว่า ꆈꌠ꒿ ꆈꌠ꒿
 • การออกเสียงคำว่า ꆈꌠꁱꂷ ꆈꌠꁱꂷ
 • การออกเสียงคำว่า ꑮꃀꂛꊨ ꑮꃀꂛꊨ
 • การออกเสียงคำว่า ꂸꐭ ꂸꐭ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꂵ ꀊꂵ
 • การออกเสียงคำว่า ꀌꆜꑌꀕ ꀌꆜꑌꀕ
 • การออกเสียงคำว่า ꀐꒉꑌꀕ ꀐꒉꑌꀕ
 • การออกเสียงคำว่า ꀐꒉ ꀐꒉ
 • การออกเสียงคำว่า ꑮꃀꂸꊨ ꑮꃀꂸꊨ
 • การออกเสียงคำว่า ꑮꃀ ꑮꃀ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꑳ ꀉꑳ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꁌ ꀉꁌ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꂵ ꀉꂵ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꇫ ꀊꇫ
 • การออกเสียงคำว่า ꂼꇢ ꂼꇢ
 • การออกเสียงคำว่า ꃀꒉ ꃀꒉ
 • การออกเสียงคำว่า ꃀꑘ ꃀꑘ
 • การออกเสียงคำว่า ꂸꆝ ꂸꆝ
 • การออกเสียงคำว่า ꀌꆜ ꀌꆜ
 • การออกเสียงคำว่า ꀑꑖ ꀑꑖ
 • การออกเสียงคำว่า ꀍꐭ ꀍꐭ
 • การออกเสียงคำว่า ꀋꁧꒉ ꀋꁧꒉ
 • การออกเสียงคำว่า ꀋꁧ ꀋꁧ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꇢ ꀊꇢ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꑖ ꀊꑖ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꆜ ꀉꆜ
 • การออกเสียงคำว่า ꀊꐭ ꀊꐭ
 • การออกเสียงคำว่า ꀗꌺ ꀗꌺ
 • การออกเสียงคำว่า ꀙꃀ ꀙꃀ
 • การออกเสียงคำว่า ꀘꂾ ꀘꂾ
 • การออกเสียงคำว่า ꀗꁮ ꀗꁮ
 • การออกเสียงคำว่า ꋤꏜ ꋤꏜ
 • การออกเสียงคำว่า ꐛꄃ ꐛꄃ
 • การออกเสียงคำว่า ꃪꍈ ꃪꍈ
 • การออกเสียงคำว่า ꇔꇷ ꇔꇷ
 • การออกเสียงคำว่า ꈩꌒꀜꌒ ꈩꌒꀜꌒ
 • การออกเสียงคำว่า ꈩꇁꀜꌒ ꈩꇁꀜꌒ
 • การออกเสียงคำว่า ꒊꃀꒈꌺ ꒊꃀꒈꌺ
 • การออกเสียงคำว่า ꒈꌺ ꒈꌺ
 • การออกเสียงคำว่า ꒊꃀ ꒊꃀ
 • การออกเสียงคำว่า ꆂꒉ ꆂꒉ
 • การออกเสียงคำว่า ꀉꁌꁮꅉ ꀉꁌꁮꅉ
 • การออกเสียงคำว่า ꊿꐈꀊꂵ ꊿꐈꀊꂵ
 • การออกเสียงคำว่า ꀄꂼꂻ ꀄꂼꂻ
 • การออกเสียงคำว่า ꍏꇩ ꍏꇩ
 • การออกเสียงคำว่า ꇇꀤ ꇇꀤ
 • การออกเสียงคำว่า ꇪꀮꂿ ꇪꀮꂿ