ภาษา: ภาษาฮังการี [Magyar]

กลับไปยังภาษาฮังการี

 • การออกเสียง : Budapest Budapest
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : köszönöm köszönöm
 • การออกเสียง : magyar magyar
 • การออกเสียง : Samsung Samsung
 • การออกเสียง : Magyarország Magyarország
 • การออกเสียง : szia szia
 • การออกเสียง : November November
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : IKEA IKEA
 • การออกเสียง : paprika paprika
 • การออกเสียง : Hyundai Hyundai
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : December December
 • การออกเสียง : nagy nagy
 • การออกเสียง : viszontlátásra viszontlátásra
 • การออกเสียง : 19 19
 • การออกเสียง : hat hat
 • การออกเสียง : Győr Győr
 • การออกเสียง : egészségedre egészségedre
 • การออกเสียง : szeretlek szeretlek
 • การออกเสียง : 14 14
 • การออกเสียง : 16 16
 • การออกเสียง : 18 18
 • การออกเสียง : Alma Alma
 • การออกเสียง : György György
 • การออกเสียง : tea tea
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : György Ligeti György Ligeti
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : Széchenyi Széchenyi
 • การออกเสียง : Csaba Csaba
 • การออกเสียง : kutya kutya
 • การออกเสียง : kürtőskalács kürtőskalács
 • การออกเสียง : 17 17
 • การออกเสียง : bor bor
 • การออกเสียง : Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger
 • การออกเสียง : Niger Niger
 • การออกเสียง : te te
 • การออกเสียง : lila lila
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : szívesen szívesen
 • การออกเสียง : Szeged Szeged
 • การออกเสียง : forint forint
 • การออกเสียง : ok ok
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : kérem kérem
 • การออกเสียง : 25 25
 • การออกเสียง : 2018 2018
 • การออกเสียง : nem nem
 • การออกเสียง : xiaomi xiaomi
 • การออกเสียง : igen igen
 • การออกเสียง : Gyöngyi Gyöngyi
 • การออกเสียง : ö ö
 • การออกเสียง : zebra zebra
 • การออกเสียง : Egészségedre! Egészségedre!
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : 31 31
 • การออกเสียง : Sara Sara
 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
 • การออกเสียง : München München
 • การออกเสียง : Andrea Andrea
 • การออกเสียง : Pécs Pécs
 • การออกเสียง : anya anya
 • การออกเสียง : sziget sziget
 • การออกเสียง : Wikipedia Wikipedia
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : Chicago Chicago
 • การออกเสียง : falafel falafel
 • การออกเสียง : Gergely Gergely
 • การออกเสียง : Emese Emese
 • การออกเสียง : Ferenc Liszt Ferenc Liszt
 • การออกเสียง : jó napot! jó napot!
 • การออกเสียง : Liszt Liszt
 • การออกเสียง : mi mi
 • การออกเสียง : dog dog
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : sajnálom sajnálom
 • การออกเสียง : Béla Bartók Béla Bartók
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : fekete fekete
 • การออกเสียง : hogy hogy
 • การออกเสียง : Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
 • การออกเสียง : macska macska
 • การออกเสียง : Imre Nagy Imre Nagy
 • การออกเสียง : sör sör
 • การออกเสียง : taxi taxi
 • การออกเสียง : Mallorca Mallorca