ภาษา: ภาษาฝรั่งเศส [Français]

กลับไปยังภาษาฝรั่งเศส

 • การออกเสียง : Paris Paris
 • การออกเสียง : bonjour bonjour
 • การออกเสียง : de de
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : au revoir ! au revoir !
 • การออกเสียง : France France
 • การออกเสียง : Louis Vuitton Louis Vuitton
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : Bon voyage Bon voyage
 • การออกเสียง : j'adore j'adore
 • การออกเสียง : haute couture haute couture
 • การออกเสียง : la vie en rose la vie en rose
 • การออกเสียง : sauvage sauvage
 • การออกเสียง : eau de toilette eau de toilette
 • การออกเสียง : Jean Jean
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : taupe taupe
 • การออกเสียง : Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent
 • การออกเสียง : macaron macaron
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : genre genre
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : parfum parfum
 • การออกเสียง : bureau bureau
 • การออกเสียง : un un
 • การออกเสียง : Montreux Montreux
 • การออกเสียง : on on
 • การออกเสียง : le petit prince le petit prince
 • การออกเสียง : Rose Rose
 • การออกเสียง : atelier atelier
 • การออกเสียง : Guillaume Guillaume
 • การออกเสียง : Peugeot Peugeot
 • การออกเสียง : Mont Blanc Mont Blanc
 • การออกเสียง : le Coq Sportif le Coq Sportif
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : je t'aime je t'aime
 • การออกเสียง : lingerie lingerie
 • การออกเสียง : Auvergne Auvergne
 • การออกเสียง : Elle Elle
 • การออกเสียง : Raphaël Raphaël
 • การออกเสียง : foie gras foie gras
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : force majeure force majeure
 • การออกเสียง : Goyard Goyard
 • การออกเสียง : Heureux Heureux
 • การออกเสียง : en en
 • การออกเสียง : merci merci
 • การออกเสียง : J J
 • การออกเสียง : Guy Laroche Guy Laroche
 • การออกเสียง : grande grande
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : Hermès Hermès
 • การออกเสียง : Citroën Citroën
 • การออกเสียง : Michael Michael
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : tu tu
 • การออกเสียง : Leon Leon
 • การออกเสียง : Monsieur Monsieur
 • การออกเสียง : c'est la vie c'est la vie
 • การออกเสียง : et et
 • การออกเสียง : amour amour
 • การออกเสียง : homme homme
 • การออกเสียง : Eau de parfum Eau de parfum
 • การออกเสียง : Jacques Jacques
 • การออกเสียง : Emmanuel Macron Emmanuel Macron
 • การออกเสียง : je ne sais quoi je ne sais quoi
 • การออกเสียง : Adidas Adidas
 • การออกเสียง : 11 11
 • การออกเสียง : baguette baguette
 • การออกเสียง : Paul Paul
 • การออกเสียง : au au
 • การออกเสียง : noir noir
 • การออกเสียง : du du
 • การออกเสียง : Courvoisier Courvoisier
 • การออกเสียง : champagne champagne
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : pour pour
 • การออกเสียง : très bien très bien
 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : café café
 • การออกเสียง : Reims Reims
 • การออกเสียง : entrepreneur entrepreneur
 • การออกเสียง : joie de vivre joie de vivre
 • การออกเสียง : tissot tissot
 • การออกเสียง : main main
 • การออกเสียง : sud sud
 • การออกเสียง : Kiabi Kiabi
 • การออกเสียง : Vincent Vincent
 • การออกเสียง : beau beau

การออกเสียงที่ถูกกล่าวถือในสัปดาห์นี้:

 • การออกเสียง : Maison Francis Kurkdjian Maison Francis Kurkdjian
 • การออกเสียง : Bouygues Bouygues
 • การออกเสียง : delsey delsey
 • การออกเสียง : chopard chopard
 • การออกเสียง : Chamonix Chamonix
 • การออกเสียง : Patek Philippe Patek Philippe
 • การออกเสียง : E. Leclerc E. Leclerc
 • การออกเสียง : L'Isle sur la Sorgue L'Isle sur la Sorgue
 • การออกเสียง : Teint Idole Teint Idole
 • การออกเสียง : Guillaume Amontons Guillaume Amontons
 • การออกเสียง : Breteau Breteau
 • การออกเสียง : craquelin craquelin
 • การออกเสียง : le sein le sein
 • การออกเสียง : bonjour à tous bonjour à tous
 • การออกเสียง : Boulevardier Boulevardier
 • การออกเสียง : Mauboussin Mauboussin
 • การออกเสียง : noir et blanc noir et blanc
 • การออกเสียง : élevé élevé
 • การออกเสียง : Hyacinthe Rigaud Hyacinthe Rigaud
 • การออกเสียง : Agincourt Agincourt
 • การออกเสียง : Le bonheur Le bonheur
 • การออกเสียง : coup d'état coup d'état
 • การออกเสียง : rongeur rongeur
 • การออกเสียง : pomme d'Adam pomme d'Adam
 • การออกเสียง : Boursin Boursin
 • การออกเสียง : rochas rochas
 • การออกเสียง : 400 400
 • การออกเสียง : Charles Fourier Charles Fourier
 • การออกเสียง : tu me manques tu me manques
 • การออกเสียง : la gorge la gorge