ภาษา: ภาษาเช็ก [Čeština]

กลับไปยังภาษาเช็ก

 • การออกเสียง : Antonín Dvořák Antonín Dvořák
 • การออกเสียง : děkuji děkuji
 • การออกเสียง : 1 1
 • การออกเสียง : Dvořák Dvořák
 • การออกเสียง : ahoj ahoj
 • การออกเสียง : a a
 • การออกเสียง : Brno Brno
 • การออกเสียง : Praha Praha
 • การออกเสียง : pardon pardon
 • การออกเสียง : Jan Jan
 • การออกเสียง : V V
 • การออกเสียง : hello hello
 • การออกเสียง : R R
 • การออกเสียง : Paraguay Paraguay
 • การออกเสียง : vagina vagina
 • การออกเสียง : 2 2
 • การออกเสียง : Bedřich Smetana Bedřich Smetana
 • การออกเสียง : Škoda Škoda
 • การออกเสียง : Milan Kundera Milan Kundera
 • การออกเสียง : Vltava Vltava
 • การออกเสียง : trdelník trdelník
 • การออกเสียง : Václav Havel Václav Havel
 • การออกเสียง : Alfons Mucha Alfons Mucha
 • การออกเสียง : K K
 • การออกเสียง : hotel hotel
 • การออกเสียง : Plzeň Plzeň
 • การออกเสียง : 13 13
 • การออกเสียง : veselé vánoce veselé vánoce
 • การออกเสียง : ž ž
 • การออกเสียง : 4 4
 • การออกเสียง : 3 3
 • การออกเสียง : Olomouc Olomouc
 • การออกเสียง : Samsung Samsung
 • การออกเสียง : prosím prosím
 • การออกเสียง : euro euro
 • การออกเสียง : č č
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : David David
 • การออกเสียง : penis penis
 • การออกเสียง : Z Z
 • การออกเสียง : Internet Internet
 • การออกเสียง : ř ř
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : BMW BMW
 • การออกเสียง : auto auto
 • การออกเสียง : ano ano
 • การออกเสียง : Miluji tě Miluji tě
 • การออกเสียง : Alice Alice
 • การออกเสียง : Anna Anna
 • การออกเสียง : pivo pivo
 • การออกเสียง : řeřicha řeřicha
 • การออกเสียง : Ivan Ivan
 • การออกเสียง : hola hola
 • การออกเสียง : U U
 • การออกเสียง : Laura Laura
 • การออกเสียง : Tomáš Berdych Tomáš Berdych
 • การออกเสียง : 5 5
 • การออกเสียง : Děkuju Děkuju
 • การออกเสียง : ne ne
 • การออกเสียง : robot robot
 • การออกเสียง : Leoš Janáček Leoš Janáček
 • การออกเสียง : 7 7
 • การออกเสียง : České Budějovice České Budějovice
 • การออกเสียง : čeština čeština
 • การออกเสียง : promiňte promiňte
 • การออกเสียง : Gouda Gouda
 • การออกเสียง : Eva Eva
 • การออกเสียง : becherovka becherovka
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : Tbilisi Tbilisi
 • การออกเสียง : voda voda
 • การออกเสียง : š š
 • การออกเสียง : nejkulaťoulinkatější nejkulaťoulinkatější
 • การออกเสียง : Česká zbrojovka Česká zbrojovka
 • การออกเสียง : Stockholm Stockholm
 • การออกเสียง : autobus autobus
 • การออกเสียง : Česká republika Česká republika
 • การออกเสียง : Český Krumlov Český Krumlov
 • การออกเสียง : metro metro
 • การออกเสียง : Niger Niger
 • การออกเสียง : Swarovski Swarovski
 • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
 • การออกเสียง : Wi-Fi Wi-Fi
 • การออกเสียง : Milan Milan
 • การออกเสียง : Martin Martin
 • การออกเสียง : Petra Kvitová Petra Kvitová
 • การออกเสียง : my my
 • การออกเสียง : Jakub Jakub
 • การออกเสียง : rum rum
 • การออกเสียง : car car