คำ: yebo

ใน:
yeboการออกเสียงใน สวาติ [ss]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyeboในสวาติ

เสียงและภาษาบนแผนที่

yeboการออกเสียงใน พวกสูลู [zu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyeboในพวกสูลู

yeboการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงyeboในสเปน

สุ่มคำ: MbombelasongimveloyayumákeBongani Khumalo