คำ: Wandervogel

ใน:
Wandervogelการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWandervogelในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sprechenschönKräheinterviewHamburg