คำ: thyroid

ใน:
thyroidการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈθaɪroɪd

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงthyroidในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: carbathFloridaEdinburghmilk