คำ: Steven Soderbergh

ใน:
Steven Soderberghการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈstivən ˈsoʊdərbɛrg

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSteven Soderberghในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: shut upyouroofy'allcomfortable