คำ: sicurissimo

ใน:
sicurissimoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsicurissimoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: conigliocellulareTerrapronunciareaprile