คำ: Ostrowo

ใน:
Ostrowoการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOstrowoในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

Ostrowoการออกเสียงใน โปลิช [pl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOstrowoในโปลิช

สุ่มคำ: EhrensenfvierBergithzwanzigDeutsch