คำ: Innings

ใน:
Inningsการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈɪnɪŋz

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงInningsในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel