คำ: frumenty

ใน:
frumentyการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfrumentyในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: WashingtonvasebasilonionMonday