วิธีการออกเสียงคำว่า chattar

ใน:
chattar รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : chattar chattar [rm] คุณรู้วิธีการออกเสียง chattar หรือไม่

สุ่มคำ: strutvespraglimajabalenavadè