คำ: cappelletti

ใน:
cappellettiการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcappellettiในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: accorsevivremmoPadovafigliocielo