คำ: Animuccia

ใน:
Animucciaการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAnimucciaในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pennaGuccibirrapanelatte