คำ: amanzi

ใน:
amanziการออกเสียงใน พวกสูลู [zu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงamanziในพวกสูลู

เสียงและภาษาบนแผนที่

amanziการออกเสียงใน โคซา [xh]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงamanziในโคซา

สุ่มคำ: thembanizimeleunkulunkuluokugciniweizihlahla