พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโคซา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโคซา

ภาษาโคซา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : isiXhosa isiXhosa
  • การออกเสียง : mpho mpho
  • การออกเสียง : Rolihlahla Rolihlahla
  • การออกเสียง : Ndiyakuthanda Ndiyakuthanda
  • การออกเสียง : Umqombothi Umqombothi
  • การออกเสียง : iqaqa iqaqa
  • การออกเสียง : madiba madiba
  • การออกเสียง : Qaqambile Qaqambile
  • การออกเสียง : uqhoqhoqho uqhoqhoqho

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโคซาใช่ไหม