คำ: Alexandre Frota

ใน:
Alexandre Frotaการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAlexandre Frotaในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: amareloazuldiaeucarne