ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2010 eta [is] การออกเสียงคำว่า eta 0 โหวต
24/04/2010 þrjóta [is] การออกเสียงคำว่า þrjóta 0 โหวต
24/04/2010 þreyja [is] การออกเสียงคำว่า þreyja 0 โหวต
24/04/2010 þramma [is] การออกเสียงคำว่า þramma 0 โหวต
24/04/2010 Þrasa [is] การออกเสียงคำว่า Þrasa 0 โหวต
24/04/2010 þvinga [is] การออกเสียงคำว่า þvinga 0 โหวต
24/04/2010 þroskast [is] การออกเสียงคำว่า þroskast 0 โหวต
24/04/2010 þrá [is] การออกเสียงคำว่า þrá 0 โหวต
24/04/2010 þreifa [is] การออกเสียงคำว่า þreifa 0 โหวต
24/04/2010 þrauka [is] การออกเสียงคำว่า þrauka 0 โหวต
24/04/2010 Þorna [is] การออกเสียงคำว่า Þorna 0 โหวต
24/04/2010 hjaltalin [is] การออกเสียงคำว่า hjaltalin 0 โหวต
24/04/2010 úlnlið [is] การออกเสียงคำว่า úlnlið 0 โหวต
24/04/2010 þora [is] การออกเสียงคำว่า þora 0 โหวต
24/04/2010 þola [is] การออกเสียงคำว่า þola 0 โหวต
24/04/2010 þjóta [is] การออกเสียงคำว่า þjóta -1 โหวต
24/04/2010 þjóna [is] การออกเสียงคำว่า þjóna 0 โหวต
24/04/2010 þjást [is] การออกเสียงคำว่า þjást 0 โหวต
24/04/2010 Steina [is] การออกเสียงคำว่า Steina 0 โหวต
24/04/2010 þinglýsa [is] การออกเสียงคำว่า þinglýsa 0 โหวต
24/04/2010 þjálfa [is] การออกเสียงคำว่า þjálfa 0 โหวต
24/04/2010 þjá [is] การออกเสียงคำว่า þjá 0 โหวต
24/04/2010 armur [is] การออกเสียงคำว่า armur 0 โหวต
24/04/2010 sunnan [is] การออกเสียงคำว่า sunnan 0 โหวต
24/04/2010 háls [is] การออกเสียงคำว่า háls 0 โหวต
24/04/2010 blátönn [is] การออกเสียงคำว่า blátönn 0 โหวต
24/04/2010 lifur [is] การออกเสียงคำว่า lifur 0 โหวต
24/04/2010 fingur [is] การออกเสียงคำว่า fingur 0 โหวต
24/04/2010 búkur [is] การออกเสียงคำว่า búkur 0 โหวต
24/04/2010 munnur [is] การออกเสียงคำว่า munnur 0 โหวต