ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2010 eta [is] การออกเสียงคำว่า eta คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þrjóta [is] การออกเสียงคำว่า þrjóta คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þreyja [is] การออกเสียงคำว่า þreyja คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þramma [is] การออกเสียงคำว่า þramma คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 Þrasa [is] การออกเสียงคำว่า Þrasa คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þvinga [is] การออกเสียงคำว่า þvinga คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þroskast [is] การออกเสียงคำว่า þroskast คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þrá [is] การออกเสียงคำว่า þrá คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þreifa [is] การออกเสียงคำว่า þreifa คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þrauka [is] การออกเสียงคำว่า þrauka คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 Þorna [is] การออกเสียงคำว่า Þorna คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 hjaltalin [is] การออกเสียงคำว่า hjaltalin คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 úlnlið [is] การออกเสียงคำว่า úlnlið คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þora [is] การออกเสียงคำว่า þora คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þola [is] การออกเสียงคำว่า þola คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þjóta [is] การออกเสียงคำว่า þjóta คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/04/2010 þjóna [is] การออกเสียงคำว่า þjóna คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þjást [is] การออกเสียงคำว่า þjást คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 Steina [is] การออกเสียงคำว่า Steina คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þinglýsa [is] การออกเสียงคำว่า þinglýsa คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þjálfa [is] การออกเสียงคำว่า þjálfa คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 þjá [is] การออกเสียงคำว่า þjá คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 armur [is] การออกเสียงคำว่า armur คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 sunnan [is] การออกเสียงคำว่า sunnan คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 háls [is] การออกเสียงคำว่า háls คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 blátönn [is] การออกเสียงคำว่า blátönn คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 lifur [is] การออกเสียงคำว่า lifur คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 fingur [is] การออกเสียงคำว่า fingur คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 búkur [is] การออกเสียงคำว่า búkur คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2010 munnur [is] การออกเสียงคำว่า munnur คะแนนโหวต 0 คะแนน