ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2010 eta [is]
การออกเสียง : eta
0 โหวต
24/04/2010 þrjóta [is]
การออกเสียง : þrjóta
0 โหวต
24/04/2010 þreyja [is]
การออกเสียง : þreyja
0 โหวต
24/04/2010 þramma [is]
การออกเสียง : þramma
0 โหวต
24/04/2010 Þrasa [is]
การออกเสียง : Þrasa
0 โหวต
24/04/2010 þvinga [is]
การออกเสียง : þvinga
0 โหวต
24/04/2010 þroskast [is]
การออกเสียง : þroskast
0 โหวต
24/04/2010 þrá [is]
การออกเสียง : þrá
0 โหวต
24/04/2010 þreifa [is]
การออกเสียง : þreifa
0 โหวต
24/04/2010 þrauka [is]
การออกเสียง : þrauka
0 โหวต
24/04/2010 Þorna [is]
การออกเสียง : Þorna
0 โหวต
24/04/2010 hjaltalin [is]
การออกเสียง : hjaltalin
0 โหวต
24/04/2010 úlnlið [is]
การออกเสียง : úlnlið
0 โหวต
24/04/2010 þora [is]
การออกเสียง : þora
0 โหวต
24/04/2010 þola [is]
การออกเสียง : þola
0 โหวต
24/04/2010 þjóna [is]
การออกเสียง : þjóna
0 โหวต
24/04/2010 þjást [is]
การออกเสียง : þjást
0 โหวต
24/04/2010 Steina [is]
การออกเสียง : Steina
0 โหวต
24/04/2010 þinglýsa [is]
การออกเสียง : þinglýsa
0 โหวต
24/04/2010 þjálfa [is]
การออกเสียง : þjálfa
0 โหวต
24/04/2010 þjá [is]
การออกเสียง : þjá
0 โหวต
24/04/2010 armur [is]
การออกเสียง : armur
0 โหวต
24/04/2010 sunnan [is]
การออกเสียง : sunnan
0 โหวต
24/04/2010 háls [is]
การออกเสียง : háls
0 โหวต
24/04/2010 blátönn [is]
การออกเสียง : blátönn
0 โหวต
24/04/2010 lifur [is]
การออกเสียง : lifur
0 โหวต
24/04/2010 fingur [is]
การออกเสียง : fingur
0 โหวต
24/04/2010 búkur [is]
การออกเสียง : búkur
0 โหวต
24/04/2010 munnur [is]
การออกเสียง : munnur
0 โหวต
24/04/2010 öxl [is]
การออกเสียง : öxl
0 โหวต