ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2010 eta [is] eta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þrjóta [is] þrjóta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þreyja [is] þreyja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þramma [is] þramma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 Þrasa [is] Þrasa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þvinga [is] þvinga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þroskast [is] þroskast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þrá [is] þrá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þreifa [is] þreifa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þrauka [is] þrauka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 Þorna [is] Þorna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 hjaltalin [is] hjaltalin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 úlnlið [is] úlnlið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þora [is] þora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þola [is] þola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þjóta [is] þjóta การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/04/2010 þjóna [is] þjóna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þjást [is] þjást การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 Steina [is] Steina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þinglýsa [is] þinglýsa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þjálfa [is] þjálfa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 þjá [is] þjá การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 armur [is] armur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 sunnan [is] sunnan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 háls [is] háls การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 blátönn [is] blátönn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 lifur [is] lifur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 fingur [is] fingur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 búkur [is] búkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2010 munnur [is] munnur การออกเสียง 0คะแนนโหวต