ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
24/04/2010
การออกเสียง : eta
eta [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þrjóta
þrjóta [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þreyja
þreyja [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þramma
þramma [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : Þrasa
Þrasa [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þvinga
þvinga [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þroskast
þroskast [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þrá
þrá [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þreifa
þreifa [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þrauka
þrauka [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : Þorna
Þorna [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : hjaltalin
hjaltalin [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : úlnlið
úlnlið [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þora
þora [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þola
þola [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þjóna
þjóna [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þjást
þjást [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : Steina
Steina [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þinglýsa
þinglýsa [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þjálfa
þjálfa [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : þjá
þjá [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : armur
armur [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : sunnan
sunnan [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : háls
háls [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : blátönn
blátönn [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : lifur
lifur [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : fingur
fingur [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : búkur
búkur [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : munnur
munnur [is] 0 โหวต
24/04/2010
การออกเสียง : öxl
öxl [is] 0 โหวต