ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2010 eta [is] การออกเสียง : eta 0 โหวต
24/04/2010 þrjóta [is] การออกเสียง : þrjóta 0 โหวต
24/04/2010 þreyja [is] การออกเสียง : þreyja 0 โหวต
24/04/2010 þramma [is] การออกเสียง : þramma 0 โหวต
24/04/2010 Þrasa [is] การออกเสียง : Þrasa 0 โหวต
24/04/2010 þvinga [is] การออกเสียง : þvinga 0 โหวต
24/04/2010 þroskast [is] การออกเสียง : þroskast 0 โหวต
24/04/2010 þrá [is] การออกเสียง : þrá 0 โหวต
24/04/2010 þreifa [is] การออกเสียง : þreifa 0 โหวต
24/04/2010 þrauka [is] การออกเสียง : þrauka 0 โหวต
24/04/2010 Þorna [is] การออกเสียง : Þorna 0 โหวต
24/04/2010 hjaltalin [is] การออกเสียง : hjaltalin 0 โหวต
24/04/2010 úlnlið [is] การออกเสียง : úlnlið 0 โหวต
24/04/2010 þora [is] การออกเสียง : þora 0 โหวต
24/04/2010 þola [is] การออกเสียง : þola 0 โหวต
24/04/2010 þjóna [is] การออกเสียง : þjóna 0 โหวต
24/04/2010 þjást [is] การออกเสียง : þjást 0 โหวต
24/04/2010 Steina [is] การออกเสียง : Steina 0 โหวต
24/04/2010 þinglýsa [is] การออกเสียง : þinglýsa 0 โหวต
24/04/2010 þjálfa [is] การออกเสียง : þjálfa 0 โหวต
24/04/2010 þjá [is] การออกเสียง : þjá 0 โหวต
24/04/2010 armur [is] การออกเสียง : armur 0 โหวต
24/04/2010 sunnan [is] การออกเสียง : sunnan 0 โหวต
24/04/2010 háls [is] การออกเสียง : háls 0 โหวต
24/04/2010 blátönn [is] การออกเสียง : blátönn 0 โหวต
24/04/2010 lifur [is] การออกเสียง : lifur 0 โหวต
24/04/2010 fingur [is] การออกเสียง : fingur 0 โหวต
24/04/2010 búkur [is] การออกเสียง : búkur 0 โหวต
24/04/2010 munnur [is] การออกเสียง : munnur 0 โหวต
24/04/2010 öxl [is] การออกเสียง : öxl 0 โหวต