ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
24/04/2010 Magi [is] การออกเสียง : Magi 0 โหวต