ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/05/2017 Bumbershoot [en] Bumbershoot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2017 Filesand [en] Filesand การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2017 puttering [en] puttering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/03/2017 plasmablast [en] plasmablast การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 sharon fruit [en] sharon fruit การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2017 Auctioning [en] Auctioning การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2017 Frosties [en] Frosties การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2017 VDSL [en] VDSL การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2017 post-sync [en] post-sync การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/03/2017 Miranda Hart [en] Miranda Hart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2017 recolour [en] recolour การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2017 fraternizing [en] fraternizing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 quid pro quo [en] quid pro quo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 [zh] 百 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 overall [en] overall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 Morbillivirus [en] Morbillivirus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 emigrate [en] emigrate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 Nannie [en] Nannie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] Bikram Choudhury การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] The Shawshank Redemption การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 turkey [en] turkey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 toning down [en] toning down การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 Northern Europe [en] Northern Europe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 saltbush [en] saltbush การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 Chugga chugga [en] Chugga chugga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 wavy-haired [en] wavy-haired การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 sanitarist [en] sanitarist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/02/2017 subcontracted [en] subcontracted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2016 tournament [en] tournament การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2016 South America [en] South America การออกเสียง 0คะแนนโหวต