ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
20/01/2016 tournament [en] tournament การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2016 South America [en] South America การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2016 better off [en] better off การออกเสียง 1คะแนนโหวต
15/01/2016 Manchurian [en] Manchurian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/01/2016 April [en] April การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2016 frontbench [en] frontbench การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/01/2016 Radio City Tower [en] Radio City Tower การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/01/2016 leading article [en] leading article การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/01/2016 parma ham [en] parma ham การออกเสียง 1คะแนนโหวต
08/01/2016 more or less [en] more or less การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 warhorse [en] warhorse การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/12/2015 Saint Isaac's Cathedral [en] Saint Isaac's Cathedral การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 Yuja Wang [en] Yuja Wang การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/12/2015 Eddie Kiran [en] Eddie Kiran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 family [en] family การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 George Washington Rains [en] George Washington Rains การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 shability [en] shability การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 Frank Lampard [en] Frank Lampard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 turkey [en] turkey การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/12/2015 court shoes [en] court shoes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/12/2015 heavy-hearted [en] heavy-hearted การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Camelot [en] Camelot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 reveller [en] reveller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 refract [en] refract การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 bum [en] bum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 willingness [en] willingness การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 mowing [en] mowing การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 instruments [en] instruments การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Jack Sparrow [en] Jack Sparrow การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/10/2014 Birkbeck [en] Birkbeck การออกเสียง 0คะแนนโหวต