ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/05/2017 Bumbershoot [en] การออกเสียง : Bumbershoot 0 โหวต
09/05/2017 Filesand [en] การออกเสียง : Filesand 0 โหวต
14/03/2017 puttering [en] การออกเสียง : puttering 1 โหวต
14/03/2017 plasmablast [en] การออกเสียง : plasmablast 0 โหวต
10/03/2017 skyscrapers [en] การออกเสียง : skyscrapers 0 โหวต
10/03/2017 sharon fruit [en] การออกเสียง : sharon fruit 0 โหวต
10/03/2017 Auctioning [en] การออกเสียง : Auctioning 1 โหวต
10/03/2017 Frosties [en] การออกเสียง : Frosties 0 โหวต
08/03/2017 VDSL [en] การออกเสียง : VDSL 0 โหวต
08/03/2017 post-sync [en] การออกเสียง : post-sync 1 โหวต
08/03/2017 Miranda Hart [en] การออกเสียง : Miranda Hart 0 โหวต
08/03/2017 recolour [en] การออกเสียง : recolour 0 โหวต
08/03/2017 fraternizing [en] การออกเสียง : fraternizing 0 โหวต
21/02/2017 quid pro quo [en] การออกเสียง : quid pro quo 1 โหวต
21/02/2017 [zh] การออกเสียง : 百 1 โหวต
21/02/2017 overall [en] การออกเสียง : overall 0 โหวต
21/02/2017 Morbillivirus [en] การออกเสียง : Morbillivirus 0 โหวต
21/02/2017 emigrate [en] การออกเสียง : emigrate 0 โหวต
21/02/2017 Nannie [en] การออกเสียง : Nannie 0 โหวต
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] การออกเสียง : Bikram Choudhury 0 โหวต
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] การออกเสียง : The Shawshank Redemption 0 โหวต
21/02/2017 turkey [en] การออกเสียง : turkey 1 โหวต
21/02/2017 toning down [en] การออกเสียง : toning down 0 โหวต
21/02/2017 Northern Europe [en] การออกเสียง : Northern Europe 0 โหวต
21/02/2017 saltbush [en] การออกเสียง : saltbush 0 โหวต
21/02/2017 Chugga chugga [en] การออกเสียง : Chugga chugga 0 โหวต
21/02/2017 wavy-haired [en] การออกเสียง : wavy-haired 0 โหวต
21/02/2017 sanitarist [en] การออกเสียง : sanitarist 0 โหวต
21/02/2017 subcontracted [en] การออกเสียง : subcontracted 0 โหวต
20/01/2016 tournament [en] การออกเสียง : tournament 0 โหวต