ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/05/2017 Bumbershoot [en] การออกเสียงคำว่า Bumbershoot คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2017 Filesand [en] การออกเสียงคำว่า Filesand คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2017 puttering [en] การออกเสียงคำว่า puttering คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/03/2017 plasmablast [en] การออกเสียงคำว่า plasmablast คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2017 skyscrapers [en] การออกเสียงคำว่า skyscrapers คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2017 sharon fruit [en] การออกเสียงคำว่า sharon fruit คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2017 Auctioning [en] การออกเสียงคำว่า Auctioning คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/03/2017 Frosties [en] การออกเสียงคำว่า Frosties คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2017 VDSL [en] การออกเสียงคำว่า VDSL คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2017 post-sync [en] การออกเสียงคำว่า post-sync คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/03/2017 Miranda Hart [en] การออกเสียงคำว่า Miranda Hart คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2017 recolour [en] การออกเสียงคำว่า recolour คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2017 fraternizing [en] การออกเสียงคำว่า fraternizing คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 quid pro quo [en] การออกเสียงคำว่า quid pro quo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 [zh] การออกเสียงคำว่า 百 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 overall [en] การออกเสียงคำว่า overall คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 Morbillivirus [en] การออกเสียงคำว่า Morbillivirus คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 emigrate [en] การออกเสียงคำว่า emigrate คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 Nannie [en] การออกเสียงคำว่า Nannie คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] การออกเสียงคำว่า Bikram Choudhury คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] การออกเสียงคำว่า The Shawshank Redemption คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 turkey [en] การออกเสียงคำว่า turkey คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/02/2017 toning down [en] การออกเสียงคำว่า toning down คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 Northern Europe [en] การออกเสียงคำว่า Northern Europe คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 saltbush [en] การออกเสียงคำว่า saltbush คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 Chugga chugga [en] การออกเสียงคำว่า Chugga chugga คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 wavy-haired [en] การออกเสียงคำว่า wavy-haired คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 sanitarist [en] การออกเสียงคำว่า sanitarist คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/02/2017 subcontracted [en] การออกเสียงคำว่า subcontracted คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2016 tournament [en] การออกเสียงคำว่า tournament คะแนนโหวต 0 คะแนน