ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
16/09/2014 comradery [en] การออกเสียง : comradery โดย mschmidt62
10/08/2014 1000 [en] การออกเสียง : 1000 โดย SeanMauch
05/05/2012 diaphanously [en] การออกเสียง : diaphanously โดย TopQuark
01/02/2012 Yellow Magic Orchestra [en] การออกเสียง : Yellow Magic Orchestra 1 โหวต
31/01/2012 flashing [en] การออกเสียง : flashing โดย kstone11
31/01/2012 Chenowth [en] การออกเสียง : Chenowth โดย ruffruff
28/01/2012 88 [en] การออกเสียง : 88 1 โหวต
25/01/2012 마틴 [ko] การออกเสียง : 마틴 โดย euvin
25/01/2012 マーティン [ja] การออกเสียง : マーティン โดย nekojudith
15/10/2011 Cup Noodles [en] การออกเสียง : Cup Noodles 0 โหวต
22/07/2010 longitudinally [en] การออกเสียง : longitudinally โดย llcraft85
21/07/2010 amperage [en] การออกเสียง : amperage โดย Dimac
20/07/2010 separatists [en] การออกเสียง : separatists โดย TopQuark
20/07/2010 Presbyterianism [en] การออกเสียง : Presbyterianism โดย greencat
20/07/2010 Presbyterians [en] การออกเสียง : Presbyterians โดย greencat
19/07/2010 birdbrained [en] การออกเสียง : birdbrained โดย TopQuark
19/07/2010 bingo wings [en] การออกเสียง : bingo wings 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/07/2010 full frontal [en] การออกเสียง : full frontal โดย TopQuark
19/07/2010 Blue Moon [en] การออกเสียง : Blue Moon โดย TopQuark
19/07/2010 bite your tongue [en] การออกเสียง : bite your tongue โดย goats
19/07/2010 fibula [en] การออกเสียง : fibula โดย TopQuark
18/07/2010 dickhead [en] การออกเสียง : dickhead โดย mishmash
18/07/2010 melon [en] การออกเสียง : melon โดย TopQuark
18/07/2010 cineworld [en] การออกเสียง : cineworld 0 โหวต
18/07/2010 meetup [en] การออกเสียง : meetup โดย Dimac
17/07/2010 Shakira [en] การออกเสียง : Shakira 1 โหวต