ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2016 clavipectoral fascia [en] การออกเสียงคำว่า clavipectoral fascia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 Curvessence [en] การออกเสียงคำว่า Curvessence คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 Babi Yar [en] การออกเสียงคำว่า Babi Yar คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 Nabokov [en] การออกเสียงคำว่า Nabokov คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 dontcha [en] การออกเสียงคำว่า dontcha คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 Thylakoids [en] การออกเสียงคำว่า Thylakoids คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 Ashtaroth [en] การออกเสียงคำว่า Ashtaroth คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 Apollo program [en] การออกเสียงคำว่า Apollo program คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/03/2016 Department of Homeland Security [en] การออกเสียงคำว่า Department of Homeland Security คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/03/2016 duke it out [en] การออกเสียงคำว่า duke it out คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2016 eucalypt [en] การออกเสียงคำว่า eucalypt คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2014 mesonoxian [en] การออกเสียงคำว่า mesonoxian คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2014 pulveratricious [en] การออกเสียงคำว่า pulveratricious คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/08/2014 beable [en] การออกเสียงคำว่า beable คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/08/2014 argininosuccinate lyase [en] การออกเสียงคำว่า argininosuccinate lyase คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/08/2014 Democritean [en] การออกเสียงคำว่า Democritean คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/07/2014 John Seigenthaler [en] การออกเสียงคำว่า John Seigenthaler คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/07/2014 annualize [en] การออกเสียงคำว่า annualize คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2013 headway [en] การออกเสียงคำว่า headway คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2013 kittredge [en] การออกเสียงคำว่า kittredge คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2013 Mayan calendar [en] การออกเสียงคำว่า Mayan calendar คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2013 cutie-pie [en] การออกเสียงคำว่า cutie-pie คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2013 cannabidiol [en] การออกเสียงคำว่า cannabidiol คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2013 abolitionist [en] การออกเสียงคำว่า abolitionist คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2013 Fort Stanwix [en] การออกเสียงคำว่า Fort Stanwix คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2012 orthonormality [en] การออกเสียงคำว่า orthonormality คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2012 anticommutative [en] การออกเสียงคำว่า anticommutative คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2012 zonation [en] การออกเสียงคำว่า zonation คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2012 zymolysis [en] การออกเสียงคำว่า zymolysis คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/11/2012 zoogenous [en] การออกเสียงคำว่า zoogenous คะแนนโหวต 0 คะแนน