ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/06/2020 He ate a humongous steak. [en] การออกเสียง : He ate a humongous steak. 1 โหวต
20/06/2020 don't dudat [en] การออกเสียง : don't dudat 0 โหวต
20/06/2020 Thank you, I am happy to hear you feel that way! [en] การออกเสียง : Thank you, I am happy to hear you feel that way! 1 โหวต
20/06/2020 The building work was coming along nicely. [en] การออกเสียง : The building work was coming along nicely. 1 โหวต
20/06/2020 Freedom's just another word for nothing left to lose. [en] การออกเสียง : Freedom's just another word for nothing left to lose. 1 โหวต
20/06/2020 Treepie [en] การออกเสียง : Treepie 0 โหวต
19/06/2020 Come along now, or we'll be late. [en] การออกเสียง : Come along now, or we'll be late. 1 โหวต
26/03/2016 clavipectoral fascia [en] การออกเสียง : clavipectoral fascia 0 โหวต
26/03/2016 Curvessence [en] การออกเสียง : Curvessence 0 โหวต
26/03/2016 Babi Yar [en] การออกเสียง : Babi Yar 0 โหวต
26/03/2016 Nabokov [en] การออกเสียง : Nabokov 1 โหวต
26/03/2016 dontcha [en] การออกเสียง : dontcha 0 โหวต
26/03/2016 Thylakoids [en] การออกเสียง : Thylakoids 0 โหวต
26/03/2016 Ashtaroth [en] การออกเสียง : Ashtaroth 0 โหวต
26/03/2016 Apollo program [en] การออกเสียง : Apollo program 1 โหวต
26/03/2016 Department of Homeland Security [en] การออกเสียง : Department of Homeland Security 1 โหวต
26/03/2016 duke it out [en] การออกเสียง : duke it out 0 โหวต
26/03/2016 eucalypt [en] การออกเสียง : eucalypt 0 โหวต
18/10/2014 mesonoxian [en] การออกเสียง : mesonoxian 0 โหวต
18/10/2014 pulveratricious [en] การออกเสียง : pulveratricious 0 โหวต
28/08/2014 beable [en] การออกเสียง : beable 0 โหวต
28/08/2014 argininosuccinate lyase [en] การออกเสียง : argininosuccinate lyase 0 โหวต
28/08/2014 Democritean [en] การออกเสียง : Democritean 0 โหวต
14/07/2014 John Seigenthaler [en] การออกเสียง : John Seigenthaler 1 โหวต
11/07/2014 annualize [en] การออกเสียง : annualize 0 โหวต
01/03/2013 headway [en] การออกเสียง : headway 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2013 kittredge [en] การออกเสียง : kittredge 0 โหวต
01/03/2013 Mayan calendar [en] การออกเสียง : Mayan calendar 0 โหวต
01/03/2013 cutie-pie [en] การออกเสียง : cutie-pie 0 โหวต
27/02/2013 cannabidiol [en] การออกเสียง : cannabidiol 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด