ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2016 clavipectoral fascia [en] การออกเสียง : clavipectoral fascia 0 โหวต
27/03/2016 Curvessence [en] การออกเสียง : Curvessence 0 โหวต
27/03/2016 Babi Yar [en] การออกเสียง : Babi Yar 0 โหวต
27/03/2016 Nabokov [en] การออกเสียง : Nabokov 0 โหวต
27/03/2016 dontcha [en] การออกเสียง : dontcha 0 โหวต
27/03/2016 Thylakoids [en] การออกเสียง : Thylakoids 0 โหวต
27/03/2016 Ashtaroth [en] การออกเสียง : Ashtaroth 0 โหวต
27/03/2016 Apollo program [en] การออกเสียง : Apollo program 1 โหวต
27/03/2016 Department of Homeland Security [en] การออกเสียง : Department of Homeland Security 1 โหวต
27/03/2016 duke it out [en] การออกเสียง : duke it out 0 โหวต
27/03/2016 eucalypt [en] การออกเสียง : eucalypt 0 โหวต
18/10/2014 mesonoxian [en] การออกเสียง : mesonoxian 0 โหวต
18/10/2014 pulveratricious [en] การออกเสียง : pulveratricious 0 โหวต
28/08/2014 beable [en] การออกเสียง : beable 0 โหวต
28/08/2014 argininosuccinate lyase [en] การออกเสียง : argininosuccinate lyase 0 โหวต
28/08/2014 Democritean [en] การออกเสียง : Democritean 0 โหวต
14/07/2014 John Seigenthaler [en] การออกเสียง : John Seigenthaler 1 โหวต
11/07/2014 annualize [en] การออกเสียง : annualize 0 โหวต
01/03/2013 headway [en] การออกเสียง : headway 0 โหวต
01/03/2013 kittredge [en] การออกเสียง : kittredge 0 โหวต
01/03/2013 Mayan calendar [en] การออกเสียง : Mayan calendar 0 โหวต
01/03/2013 cutie-pie [en] การออกเสียง : cutie-pie 0 โหวต
27/02/2013 cannabidiol [en] การออกเสียง : cannabidiol 0 โหวต
24/02/2013 abolitionist [en] การออกเสียง : abolitionist 0 โหวต
17/01/2013 Fort Stanwix [en] การออกเสียง : Fort Stanwix 0 โหวต
10/11/2012 orthonormality [en] การออกเสียง : orthonormality 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/11/2012 anticommutative [en] การออกเสียง : anticommutative 0 โหวต
10/11/2012 zonation [en] การออกเสียง : zonation 0 โหวต
10/11/2012 zymolysis [en] การออกเสียง : zymolysis 0 โหวต
10/11/2012 zoogenous [en] การออกเสียง : zoogenous 0 โหวต