ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2017 replaciar [ia] การออกเสียงคำว่า replaciar คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 mendacio [ia] การออกเสียงคำว่า mendacio คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 prestigiose [ia] การออกเสียงคำว่า prestigiose คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2017 China [ia] การออกเสียงคำว่า China คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2016 dense [ia] การออกเสียงคำว่า dense คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/10/2016 specimen [ia] การออกเสียงคำว่า specimen คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2016 fuchsia [ia] การออกเสียงคำว่า fuchsia คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2016 turbina [ia] การออกเสียงคำว่า turbina คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2016 audiophono [ia] การออกเสียงคำว่า audiophono คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/10/2016 consideration [ia] การออกเสียงคำว่า consideration คะแนนโหวต 1 คะแนน
01/09/2016 kerkbezoeker [nl] การออกเสียงคำว่า kerkbezoeker คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/07/2016 geniculo [ia] การออกเสียงคำว่า geniculo คะแนนโหวต 1 คะแนน
18/05/2016 ondergang [nl] การออกเสียงคำว่า ondergang คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2016 menswetenschappen [nl] การออกเสียงคำว่า menswetenschappen คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/02/2016 daarop [nl] การออกเสียงคำว่า daarop คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/02/2016 onaardig [nl] การออกเสียงคำว่า onaardig คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2015 fauteuil [nl] การออกเสียงคำว่า fauteuil คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2015 accumulation [ia] การออกเสียงคำว่า accumulation คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2015 accostumate [ia] การออกเสียงคำว่า accostumate คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2015 actualmente [ia] การออกเสียงคำว่า actualmente คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2015 besonio [ia] การออกเสียงคำว่า besonio คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/08/2015 acustica [ia] การออกเสียงคำว่า acustica คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2015 februario [ia] การออกเสียงคำว่า februario คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] การออกเสียงคำว่า natuurlijke selectie คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2014 afspelen [nl] การออกเสียงคำว่า afspelen คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2014 visiteren [nl] การออกเสียงคำว่า visiteren คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2014 halfparasiet [nl] การออกเสียงคำว่า halfparasiet คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2014 impregneren [nl] การออกเสียงคำว่า impregneren คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2014 fanfare [nl] การออกเสียงคำว่า fanfare คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] การออกเสียงคำว่า op zijn stokpaardje zitten คะแนนโหวต 0 คะแนน