ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/03/2017 replaciar [ia] replaciar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 mendacio [ia] mendacio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 prestigiose [ia] prestigiose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2017 China [ia] China การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 dense [ia] dense การออกเสียง 1คะแนนโหวต
20/10/2016 specimen [ia] specimen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 fuchsia [ia] fuchsia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 turbina [ia] turbina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 audiophono [ia] audiophono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/10/2016 consideration [ia] consideration การออกเสียง 1คะแนนโหวต
01/09/2016 kerkbezoeker [nl] kerkbezoeker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/07/2016 geniculo [ia] geniculo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
18/05/2016 ondergang [nl] ondergang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2016 menswetenschappen [nl] menswetenschappen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/02/2016 daarop [nl] daarop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/02/2016 onaardig [nl] onaardig การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/12/2015 fauteuil [nl] fauteuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 accumulation [ia] accumulation การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 accostumate [ia] accostumate การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 actualmente [ia] actualmente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 besonio [ia] besonio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/08/2015 acustica [ia] acustica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2015 februario [ia] februario การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] natuurlijke selectie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2014 afspelen [nl] afspelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2014 visiteren [nl] visiteren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2014 halfparasiet [nl] halfparasiet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2014 impregneren [nl] impregneren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2014 fanfare [nl] fanfare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] op zijn stokpaardje zitten การออกเสียง 0คะแนนโหวต