ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/03/2019 fatigo [es] การออกเสียง : fatigo 0 โหวต
05/03/2019 fingirlo [es] การออกเสียง : fingirlo 0 โหวต
05/03/2019 deslavazar [es] การออกเสียง : deslavazar 0 โหวต
15/11/2017 giraras [es] การออกเสียง : giraras 0 โหวต
15/11/2017 girasen [es] การออกเสียง : girasen 1 โหวต
15/11/2017 giraran [es] การออกเสียง : giraran 1 โหวต
15/11/2017 giraseis [es] การออกเสียง : giraseis 1 โหวต
15/11/2017 atravesase [es] การออกเสียง : atravesase 1 โหวต
15/11/2017 atravesarais [es] การออกเสียง : atravesarais 0 โหวต
15/11/2017 atravesásemos [es] การออกเสียง : atravesásemos 0 โหวต
15/11/2017 atravesáramos [es] การออกเสียง : atravesáramos 0 โหวต
15/11/2017 atravesases [es] การออกเสียง : atravesases 0 โหวต
15/11/2017 atravesaras [es] การออกเสียง : atravesaras 0 โหวต
15/11/2017 atravesasen [es] การออกเสียง : atravesasen 0 โหวต
15/11/2017 atravesaran [es] การออกเสียง : atravesaran 0 โหวต
15/11/2017 atravesaseis [es] การออกเสียง : atravesaseis 0 โหวต
15/11/2017 recorrieras [es] การออกเสียง : recorrieras 0 โหวต
15/11/2017 recorriese [es] การออกเสียง : recorriese 0 โหวต
15/11/2017 recorrierais [es] การออกเสียง : recorrierais 0 โหวต
15/11/2017 recorriésemos [es] การออกเสียง : recorriésemos 0 โหวต
15/11/2017 recorriéramos [es] การออกเสียง : recorriéramos 0 โหวต
15/11/2017 recorrieses [es] การออกเสียง : recorrieses 0 โหวต
15/11/2017 recorriesen [es] การออกเสียง : recorriesen 0 โหวต
15/11/2017 recorrieran [es] การออกเสียง : recorrieran 0 โหวต
15/11/2017 recorrieseis [es] การออกเสียง : recorrieseis 0 โหวต
15/11/2017 obstaculizaras [es] การออกเสียง : obstaculizaras 0 โหวต
15/11/2017 obstaculizase [es] การออกเสียง : obstaculizase 0 โหวต
15/11/2017 obstaculizara [es] การออกเสียง : obstaculizara 0 โหวต
15/11/2017 obstaculizarais [es] การออกเสียง : obstaculizarais 0 โหวต
15/11/2017 obstaculizásemos [es] การออกเสียง : obstaculizásemos 0 โหวต