ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/09/2011 Habanos [es] Habanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 profiero [es] profiero การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/02/2011 moquegua [es] moquegua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/12/2010 velámenes [es] velámenes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
20/12/2010 Juanjo Puigcorbé [es] Juanjo Puigcorbé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 de resultes de [ast] de resultes de การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/11/2010 pela so parte [ast] pela so parte การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 a preciu por cadún [ast] a preciu por cadún การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 d’una güeyada [ast] d’una güeyada การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 si ye posible [ast] si ye posible การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 llibremente [ast] llibremente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 si pue ser [ast] si pue ser การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 si fuere posible [ast] si fuere posible การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 a sabiendes [ast] a sabiendes การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al escuchu [ast] al escuchu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 col obxetu de [ast] col obxetu de การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al llau de [ast] al llau de การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al dellau [ast] al dellau การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al repectu [ast] al repectu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al retortoriu [ast] al retortoriu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 caquel [ast] caquel การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 casimente [ast] casimente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 enteraos [ast] enteraos การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 metanos [ast] metanos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 acolliñar [ast] acolliñar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 enteráu [ast] enteráu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 al redor [ast] al redor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 recintu urbanu [ast] recintu urbanu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/11/2010 recintu antiguu [ast] recintu antiguu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/11/2010 ciudá antigua [ast] ciudá antigua การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด