ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/11/2017 Ohi Omoijuanfo [es] การออกเสียงคำว่า Ohi Omoijuanfo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 giraras [es] การออกเสียงคำว่า giraras คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 girasen [es] การออกเสียงคำว่า girasen คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 giraran [es] การออกเสียงคำว่า giraran คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 giraseis [es] การออกเสียงคำว่า giraseis คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesase [es] การออกเสียงคำว่า atravesase คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesarais [es] การออกเสียงคำว่า atravesarais คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesásemos [es] การออกเสียงคำว่า atravesásemos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesáramos [es] การออกเสียงคำว่า atravesáramos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesases [es] การออกเสียงคำว่า atravesases คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesaras [es] การออกเสียงคำว่า atravesaras คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesasen [es] การออกเสียงคำว่า atravesasen คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesaran [es] การออกเสียงคำว่า atravesaran คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 atravesaseis [es] การออกเสียงคำว่า atravesaseis คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorrieras [es] การออกเสียงคำว่า recorrieras คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorriese [es] การออกเสียงคำว่า recorriese คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorrierais [es] การออกเสียงคำว่า recorrierais คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorriésemos [es] การออกเสียงคำว่า recorriésemos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorriéramos [es] การออกเสียงคำว่า recorriéramos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorrieses [es] การออกเสียงคำว่า recorrieses คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorriesen [es] การออกเสียงคำว่า recorriesen คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorrieran [es] การออกเสียงคำว่า recorrieran คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 recorrieseis [es] การออกเสียงคำว่า recorrieseis คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 obstaculizaras [es] การออกเสียงคำว่า obstaculizaras คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 obstaculizase [es] การออกเสียงคำว่า obstaculizase คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 obstaculizara [es] การออกเสียงคำว่า obstaculizara คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 obstaculizarais [es] การออกเสียงคำว่า obstaculizarais คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 obstaculizásemos [es] การออกเสียงคำว่า obstaculizásemos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 obstaculizáramos [es] การออกเสียงคำว่า obstaculizáramos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/11/2017 obstaculizases [es] การออกเสียงคำว่า obstaculizases คะแนนโหวต 0 คะแนน