ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/06/2017 chepos [es] chepos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2017 ramo de flores [es] ramo de flores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 descodificándotelos [es] descodificándotelos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 chicharronear [es] chicharronear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 chapaletear [es] chapaletear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 chamarilear [es] chamarilear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 cazoletear [es] cazoletear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 carabritear [es] carabritear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 apófisis estiloides [es] apófisis estiloides การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 campanillear [es] campanillear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 abarraganar [es] abarraganar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 solidarizar [es] solidarizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 sobreexplotar [es] sobreexplotar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 refitolear [es] refitolear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 problematizar [es] problematizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 parangonizar [es] parangonizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 paralogizar [es] paralogizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 melengüelear [es] melengüelear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 judicializar [es] judicializar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 explicotear [es] explicotear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 escrupulizar [es] escrupulizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 engarrapatar [es] engarrapatar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 engaratusar [es] engaratusar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 psicoanalizar [es] psicoanalizar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 escaramucear [es] escaramucear การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 desaposesionar [es] desaposesionar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 particularizarás [es] particularizarás การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 etimologizarán [es] etimologizarán การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 espiritualizará [es] espiritualizará การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/05/2017 coprotagonizarás [es] coprotagonizarás การออกเสียง 0คะแนนโหวต