ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
28/12/2010 ordovícico [es] การออกเสียง : ordovícico โดย quintes
28/12/2010 lupanar [es] การออกเสียง : lupanar โดย mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] การออกเสียง : esporádicamente โดย mroman
28/12/2010 sextante [es] การออกเสียง : sextante โดย mroman
28/12/2010 escalímetro [es] การออกเสียง : escalímetro โดย mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] การออกเสียง : Anemómetro โดย mroman
27/12/2010 esmegma [es] การออกเสียง : esmegma โดย charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] การออกเสียง : escuchimizado โดย Xay33
23/10/2010 robarle [es] การออกเสียง : robarle 0 โหวต
23/10/2010 rudos [es] การออกเสียง : rudos 0 โหวต
23/10/2010 ruidosamente [es] การออกเสียง : ruidosamente 0 โหวต
23/10/2010 sacarnos [es] การออกเสียง : sacarnos 0 โหวต
23/10/2010 sacrificios [es] การออกเสียง : sacrificios 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/10/2010 San Juan Nepomuceno [es] การออกเสียง : San Juan Nepomuceno 0 โหวต
23/10/2010 San Quintín [es] การออกเสียง : San Quintín 0 โหวต
23/10/2010 Santa Ana [es] การออกเสียง : Santa Ana 0 โหวต
23/10/2010 santiamén [es] การออกเสียง : santiamén โดย fjglez
23/10/2010 sedujeron [es] การออกเสียง : sedujeron โดย IRENE1
23/10/2010 semblantes [es] การออกเสียง : semblantes โดย mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] การออกเสียง : sempiterna โดย Armagedon
23/10/2010 señorías [es] การออกเสียง : señorías โดย IRENE1
23/10/2010 seria [es] การออกเสียง : seria โดย mlaurita
23/10/2010 sermón [es] การออกเสียง : sermón โดย tenpao
23/10/2010 sobras [es] การออกเสียง : sobras โดย abby23
23/10/2010 sobremanera [es] การออกเสียง : sobremanera โดย IRENE1
23/10/2010 solemnes [es] การออกเสียง : solemnes โดย IRENE1
23/10/2010 sonante [es] การออกเสียง : sonante โดย abby23
23/10/2010 sónar [es] การออกเสียง : sónar 0 โหวต
23/10/2010 sorpresas [es] การออกเสียง : sorpresas 0 โหวต
23/10/2010 substancia [es] การออกเสียง : substancia 0 โหวต