ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
05/12/2019 Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota [es] การออกเสียง : Mi amigo se rió mucho cuando le conté la anécdota 0 โหวต
05/12/2019 rió [es] การออกเสียง : rió 0 โหวต
20/09/2017 Jesús Loroño (España) fue un ciclista español [es] การออกเสียง : Jesús Loroño (España) fue un ciclista español 0 โหวต
22/05/2017 ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará [es] การออกเสียง : ¿Que sera sera? lo que sea ya sonará 1 โหวต
28/12/2010 ordovícico [es] การออกเสียง : ordovícico โดย quintes
28/12/2010 lupanar [es] การออกเสียง : lupanar โดย mroman
28/12/2010 esporádicamente [es] การออกเสียง : esporádicamente โดย mroman
28/12/2010 sextante [es] การออกเสียง : sextante โดย mroman
28/12/2010 escalímetro [es] การออกเสียง : escalímetro โดย mroman
28/12/2010 Anemómetro [es] การออกเสียง : Anemómetro โดย mroman
27/12/2010 esmegma [es] การออกเสียง : esmegma โดย charlitosvar
25/12/2010 escuchimizado [es] การออกเสียง : escuchimizado โดย Xay33
23/10/2010 sobremanera [es] การออกเสียง : sobremanera โดย IRENE1
23/10/2010 supina [es] การออกเสียง : supina 0 โหวต
23/10/2010 tintas [es] การออกเสียง : tintas โดย mlaurita
23/10/2010 tabernas [es] การออกเสียง : tabernas โดย IRENE1
23/10/2010 señorías [es] การออกเสียง : señorías โดย IRENE1
23/10/2010 sorpresas [es] การออกเสียง : sorpresas 0 โหวต
23/10/2010 tocando [es] การออกเสียง : tocando โดย bvtujo
23/10/2010 santiamén [es] การออกเสียง : santiamén โดย fjglez
23/10/2010 sonante [es] การออกเสียง : sonante โดย abby23
23/10/2010 sutilezas [es] การออกเสียง : sutilezas 0 โหวต
23/10/2010 substancia [es] การออกเสียง : substancia 0 โหวต
23/10/2010 semblantes [es] การออกเสียง : semblantes โดย mlaurita
23/10/2010 sempiterna [es] การออกเสียง : sempiterna โดย Armagedon
23/10/2010 sónar [es] การออกเสียง : sónar 0 โหวต
23/10/2010 sustentar [es] การออกเสียง : sustentar โดย mlaurita
23/10/2010 tablones [es] การออกเสียง : tablones โดย IRENE1
23/10/2010 sobras [es] การออกเสียง : sobras โดย abby23
23/10/2010 traídos [es] การออกเสียง : traídos โดย IRENE1