ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/02/2015 taikasauvalla [fi] การออกเสียง : taikasauvalla 0 โหวต
13/02/2015 rohkaisevasti [fi] การออกเสียง : rohkaisevasti 0 โหวต
13/02/2015 tehtävätyyppi [fi] การออกเสียง : tehtävätyyppi 0 โหวต
13/02/2015 hedelmätön [fi] การออกเสียง : hedelmätön 0 โหวต
13/02/2015 puutyöt [fi] การออกเสียง : puutyöt 1 โหวต
13/02/2015 ompeleet [fi] การออกเสียง : ompeleet 0 โหวต
13/02/2015 makuuhaava [fi] การออกเสียง : makuuhaava 0 โหวต
13/02/2015 sairaustodistus [fi] การออกเสียง : sairaustodistus 0 โหวต
13/02/2015 samppanjalasi [fi] การออกเสียง : samppanjalasi 0 โหวต
13/02/2015 huippumukava [fi] การออกเสียง : huippumukava 0 โหวต
13/02/2015 tankata [fi] การออกเสียง : tankata 1 โหวต
13/02/2015 matsi [fi] การออกเสียง : matsi 0 โหวต
13/02/2015 pienillä [fi] การออกเสียง : pienillä 0 โหวต
13/02/2015 jaloillaan [fi] การออกเสียง : jaloillaan 0 โหวต
13/02/2015 pursuivat [fi] การออกเสียง : pursuivat 0 โหวต
13/02/2015 kukallinen [fi] การออกเสียง : kukallinen 1 โหวต
13/02/2015 immuunijärjestelmä [fi] การออกเสียง : immuunijärjestelmä 0 โหวต
13/02/2015 tiiratessaan [fi] การออกเสียง : tiiratessaan 0 โหวต
13/02/2015 saaristolaisihmisiä [fi] การออกเสียง : saaristolaisihmisiä 1 โหวต
13/02/2015 menettää ääni [fi] การออกเสียง : menettää ääni 0 โหวต
13/02/2015 sokeripihdit [fi] การออกเสียง : sokeripihdit 0 โหวต
13/02/2015 luovuttaa verta [fi] การออกเสียง : luovuttaa verta 0 โหวต
13/02/2015 mennyt aika [fi] การออกเสียง : mennyt aika 0 โหวต
13/02/2015 huippukohta [fi] การออกเสียง : huippukohta 0 โหวต
13/02/2015 antaa piiskaa [fi] การออกเสียง : antaa piiskaa 0 โหวต
13/02/2015 haastaa riitaa [fi] การออกเสียง : haastaa riitaa 0 โหวต
13/02/2015 moneksi [fi] การออกเสียง : moneksi 0 โหวต
13/02/2015 tavaroita [fi] การออกเสียง : tavaroita 0 โหวต
13/02/2015 flirttailu [fi] การออกเสียง : flirttailu 0 โหวต
13/02/2015 partioautoonsa [fi] การออกเสียง : partioautoonsa 0 โหวต