ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/09/2017 Hyvää huomenta [fi] การออกเสียง : Hyvää huomenta 0 โหวต
25/09/2017 Hyvää yötä [fi] การออกเสียง : Hyvää yötä 0 โหวต
25/09/2017 Olen pahoillani [fi] การออกเสียง : Olen pahoillani 0 โหวต
25/09/2017 Olkaa hyvä [fi] การออกเสียง : Olkaa hyvä 0 โหวต
25/09/2017 hauska tutustua [fi] การออกเสียง : hauska tutustua 0 โหวต
20/10/2015 Saisinko laskun? [fi] การออกเสียง : Saisinko laskun? 0 โหวต
20/10/2015 Mikä sinun nimesi on? [fi] การออกเสียง : Mikä sinun nimesi on? -1 โหวต
20/10/2015 Mistä olet kotoisin? [fi] การออกเสียง : Mistä olet kotoisin? 0 โหวต
20/10/2015 Miten menee? [fi] การออกเสียง : Miten menee? 0 โหวต
13/02/2015 taikasauvalla [fi] การออกเสียง : taikasauvalla 0 โหวต
13/02/2015 rohkaisevasti [fi] การออกเสียง : rohkaisevasti 0 โหวต
13/02/2015 tehtävätyyppi [fi] การออกเสียง : tehtävätyyppi 0 โหวต
13/02/2015 hedelmätön [fi] การออกเสียง : hedelmätön 0 โหวต
13/02/2015 puutyöt [fi] การออกเสียง : puutyöt 1 โหวต
13/02/2015 ompeleet [fi] การออกเสียง : ompeleet 0 โหวต
13/02/2015 makuuhaava [fi] การออกเสียง : makuuhaava 0 โหวต
13/02/2015 sairaustodistus [fi] การออกเสียง : sairaustodistus 0 โหวต
13/02/2015 samppanjalasi [fi] การออกเสียง : samppanjalasi 0 โหวต
13/02/2015 huippumukava [fi] การออกเสียง : huippumukava 0 โหวต
13/02/2015 tankata [fi] การออกเสียง : tankata 1 โหวต
13/02/2015 matsi [fi] การออกเสียง : matsi 0 โหวต
13/02/2015 pienillä [fi] การออกเสียง : pienillä 0 โหวต
13/02/2015 jaloillaan [fi] การออกเสียง : jaloillaan 0 โหวต
13/02/2015 pursuivat [fi] การออกเสียง : pursuivat 0 โหวต
13/02/2015 kukallinen [fi] การออกเสียง : kukallinen 1 โหวต
13/02/2015 immuunijärjestelmä [fi] การออกเสียง : immuunijärjestelmä 0 โหวต
13/02/2015 tiiratessaan [fi] การออกเสียง : tiiratessaan 0 โหวต
13/02/2015 saaristolaisihmisiä [fi] การออกเสียง : saaristolaisihmisiä 1 โหวต
13/02/2015 menettää ääni [fi] การออกเสียง : menettää ääni 0 โหวต
13/02/2015 sokeripihdit [fi] การออกเสียง : sokeripihdit 0 โหวต