สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/08/2018 reinaba [es] การออกเสียง : reinaba 0 โหวต
20/08/2018 subo al trono [es] การออกเสียง : subo al trono 0 โหวต
20/08/2018 vivo como un rey [es] การออกเสียง : vivo como un rey 0 โหวต
20/08/2018 soy reina [es] การออกเสียง : soy reina 0 โหวต
20/08/2018 soy rey [es] การออกเสียง : soy rey 0 โหวต
20/08/2018 he reinado [es] การออกเสียง : he reinado 0 โหวต
20/08/2018 reiné [es] การออกเสียง : reiné 0 โหวต
20/08/2018 reinaré [es] การออกเสียง : reinaré 0 โหวต
20/08/2018 fui gobernado por un rey [es] การออกเสียง : fui gobernado por un rey 0 โหวต
20/08/2018 soy gobernado por un rey [es] การออกเสียง : soy gobernado por un rey 0 โหวต
20/08/2018 encarcelaré [es] การออกเสียง : encarcelaré 0 โหวต
20/08/2018 he sido encadenado [es] การออกเสียง : he sido encadenado 0 โหวต
20/08/2018 fui encadenado [es] การออกเสียง : fui encadenado 0 โหวต
20/08/2018 seré encadenado [es] การออกเสียง : seré encadenado 0 โหวต
20/08/2018 era encadenado [es] การออกเสียง : era encadenado 0 โหวต
20/08/2018 soy encadenado [es] การออกเสียง : soy encadenado 0 โหวต
20/08/2018 δεδέσμευμαι [grc] การออกเสียง : δεδέσμευμαι 0 โหวต
20/08/2018 ἐδεσμεύθην [grc] การออกเสียง : ἐδεσμεύθην 0 โหวต
20/08/2018 δεσμευθήσομαι [grc] การออกเสียง : δεσμευθήσομαι 0 โหวต
20/08/2018 ἐδεσμευόμην [grc] การออกเสียง : ἐδεσμευόμην 0 โหวต
20/08/2018 δεσμεύομαι [grc] การออกเสียง : δεσμεύομαι 0 โหวต
20/08/2018 ἐδέσμευσα [grc] การออกเสียง : ἐδέσμευσα 0 โหวต
20/08/2018 δεσμεύσω [grc] การออกเสียง : δεσμεύσω 0 โหวต
20/08/2018 ἐδέσμευον [grc] การออกเสียง : ἐδέσμευον 0 โหวต
20/08/2018 δεσμεύω [grc] การออกเสียง : δεσμεύω 0 โหวต
20/08/2018 ἐβασιλεύθην [grc] การออกเสียง : ἐβασιλεύθην 0 โหวต
20/08/2018 βασιλεύομαι [grc] การออกเสียง : βασιλεύομαι 0 โหวต
20/08/2018 βασιλεύσω [grc] การออกเสียง : βασιλεύσω 0 โหวต
20/08/2018 ἐβασίλευον [grc] การออกเสียง : ἐβασίλευον 0 โหวต
20/08/2018 βασιλεύω [grc] การออกเสียง : βασιλεύω 0 โหวต