สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/05/2018 αὖλαξ [grc] การออกเสียง : αὖλαξ 0 โหวต
22/05/2018 γλύπτης [grc] การออกเสียง : γλύπτης 0 โหวต
22/05/2018 καταλυτικός [grc] การออกเสียง : καταλυτικός 0 โหวต
22/05/2018 καταλύω [grc] การออกเสียง : καταλύω 0 โหวต
22/05/2018 διστάζω [grc] การออกเสียง : διστάζω 0 โหวต
22/05/2018 ἀπειλῶ [grc] การออกเสียง : ἀπειλῶ 0 โหวต
22/05/2018 εἰλῶ [grc] การออกเสียง : εἰλῶ 0 โหวต
22/05/2018 πτύσσω [grc] การออกเสียง : πτύσσω 0 โหวต
22/05/2018 ὑπαρχάς [grc] การออกเสียง : ὑπαρχάς 0 โหวต
22/05/2018 ὑπαρχαῖς [grc] การออกเสียง : ὑπαρχαῖς 0 โหวต
22/05/2018 ὑπαρχῶν [grc] การออกเสียง : ὑπαρχῶν 0 โหวต
22/05/2018 ὑπαρχαί [grc] การออกเสียง : ὑπαρχαί 0 โหวต
22/05/2018 ὑπαρχήν [grc] การออกเสียง : ὑπαρχήν 0 โหวต
22/05/2018 ὑπαρχῇ [grc] การออกเสียง : ὑπαρχῇ 0 โหวต
22/05/2018 ὑπαρχῆς [grc] การออกเสียง : ὑπαρχῆς 0 โหวต
22/05/2018 Πυγμαλίωνα [grc] การออกเสียง : Πυγμαλίωνα 0 โหวต
22/05/2018 Πυγμαλίωνι [grc] การออกเสียง : Πυγμαλίωνι 0 โหวต
22/05/2018 Πυγμαλίωνος [grc] การออกเสียง : Πυγμαλίωνος 0 โหวต
22/05/2018 περισκέψει [grc] การออกเสียง : περισκέψει 0 โหวต
22/05/2018 περισκέψεως [grc] การออกเสียง : περισκέψεως 0 โหวต
22/05/2018 περισκέψεσιν [grc] การออกเสียง : περισκέψεσιν 0 โหวต
22/05/2018 περισκέψεσι [grc] การออกเสียง : περισκέψεσι 0 โหวต
22/05/2018 περισκέψεων [grc] การออกเสียง : περισκέψεων 0 โหวต
22/05/2018 περισκέψεις [grc] การออกเสียง : περισκέψεις 0 โหวต
22/05/2018 περίσκεψι [grc] การออกเสียง : περίσκεψι 0 โหวต
22/05/2018 περίσκεψιν [grc] การออกเสียง : περίσκεψιν 0 โหวต
22/05/2018 ἀπερισκέπτου [grc] การออกเสียง : ἀπερισκέπτου 0 โหวต
22/05/2018 ἀπερισκέπτους [grc] การออกเสียง : ἀπερισκέπτους 0 โหวต
22/05/2018 ἀπερισκέπτοις [grc] การออกเสียง : ἀπερισκέπτοις 0 โหวต
22/05/2018 ἀπερισκέπτων [grc] การออกเสียง : ἀπερισκέπτων 0 โหวต