สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/07/2019 formoterol [es] การออกเสียง : formoterol 0 โหวต
15/07/2019 salbutamol [es] การออกเสียง : salbutamol 0 โหวต
15/07/2019 terbutalina [es] การออกเสียง : terbutalina 0 โหวต
15/07/2019 robadas [es] การออกเสียง : robadas 0 โหวต
15/07/2019 robás [es] การออกเสียง : robás 0 โหวต
15/07/2019 robá [es] การออกเสียง : robá 0 โหวต
15/07/2019 robad [es] การออกเสียง : robad 0 โหวต
15/07/2019 denunciabas [es] การออกเสียง : denunciabas 0 โหวต
15/07/2019 denunciás [es] การออกเสียง : denunciás 0 โหวต
15/07/2019 denunciáis [es] การออกเสียง : denunciáis 0 โหวต
15/07/2019 denunciábamos [es] การออกเสียง : denunciábamos 0 โหวต
15/07/2019 denunciamos [es] การออกเสียง : denunciamos 0 โหวต
15/07/2019 denunciaban [es] การออกเสียง : denunciaban 0 โหวต
15/07/2019 denuncian [es] การออกเสียง : denuncian 0 โหวต
15/07/2019 denunciabais [es] การออกเสียง : denunciabais 0 โหวต
15/07/2019 denunciará [es] การออกเสียง : denunciará 0 โหวต
15/07/2019 denunció [es] การออกเสียง : denunció 0 โหวต
15/07/2019 denunciarás [es] การออกเสียง : denunciarás 0 โหวต
15/07/2019 denunciaste [es] การออกเสียง : denunciaste 0 โหวต
15/07/2019 denunciaréis [es] การออกเสียง : denunciaréis 0 โหวต
15/07/2019 denunciasteis [es] การออกเสียง : denunciasteis 0 โหวต
15/07/2019 denunciaremos [es] การออกเสียง : denunciaremos 0 โหวต
15/07/2019 denunciarán [es] การออกเสียง : denunciarán 0 โหวต
15/07/2019 denunciaron [es] การออกเสียง : denunciaron 0 โหวต
15/07/2019 denunciaríais [es] การออกเสียง : denunciaríais 0 โหวต
15/07/2019 denunciaríamos [es] การออกเสียง : denunciaríamos 0 โหวต
15/07/2019 denunciarías [es] การออกเสียง : denunciarías 0 โหวต
15/07/2019 denunciaría [es] การออกเสียง : denunciaría 0 โหวต
15/07/2019 denunciarían [es] การออกเสียง : denunciarían 0 โหวต
15/07/2019 denunciare [es] การออกเสียง : denunciare 0 โหวต