สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/10/2018 evocans [la] การออกเสียง : evocans 0 โหวต
19/10/2018 evoco [la] การออกเสียง : evoco 0 โหวต
19/10/2018 evocavi [la] การออกเสียง : evocavi 0 โหวต
18/10/2018 filia [la] การออกเสียง : filia 0 โหวต
18/10/2018 dea [la] การออกเสียง : dea 0 โหวต
18/10/2018 conscientiae [la] การออกเสียง : conscientiae 0 โหวต
18/10/2018 conscientia [la] การออกเสียง : conscientia 0 โหวต
18/10/2018 Naturae [la] การออกเสียง : Naturae 0 โหวต
18/10/2018 lacrimarum [la] การออกเสียง : lacrimarum 0 โหวต
18/10/2018 lacrimā [la] การออกเสียง : lacrimā 0 โหวต
18/10/2018 lacrimis [la] การออกเสียง : lacrimis 0 โหวต
18/10/2018 lacrimas [la] การออกเสียง : lacrimas 0 โหวต
18/10/2018 lacrimae [la] การออกเสียง : lacrimae 0 โหวต
18/10/2018 herbam [la] การออกเสียง : herbam 0 โหวต
18/10/2018 fugas [la] การออกเสียง : fugas 0 โหวต
18/10/2018 fugā [la] การออกเสียง : fugā 0 โหวต
18/10/2018 fugam [la] การออกเสียง : fugam 0 โหวต
18/10/2018 πλουτάρχοις [grc] การออกเสียง : πλουτάρχοις 0 โหวต
18/10/2018 πλουτάρχων [grc] การออกเสียง : πλουτάρχων 0 โหวต
18/10/2018 πλούταρχοι [grc] การออกเสียง : πλούταρχοι 0 โหวต
18/10/2018 πλουτάρχους [grc] การออกเสียง : πλουτάρχους 0 โหวต
18/10/2018 πλούταρχα [grc] การออกเสียง : πλούταρχα 0 โหวต
18/10/2018 τρέπεσθε [grc] การออกเสียง : τρέπεσθε 0 โหวต
18/10/2018 τρεπόμεθα [grc] การออกเสียง : τρεπόμεθα 0 โหวต
18/10/2018 τρέπεται [grc] การออกเสียง : τρέπεται 0 โหวต
18/10/2018 τρέπῃ [grc] การออกเสียง : τρέπῃ 0 โหวต
18/10/2018 τρέπονται [grc] การออกเสียง : τρέπονται 0 โหวต
18/10/2018 ἀποφαίνεται [grc] การออกเสียง : ἀποφαίνεται 0 โหวต
18/10/2018 ἀποφαινόμεθα [grc] การออกเสียง : ἀποφαινόμεθα 0 โหวต
18/10/2018 ἀποφαίνεσθε [grc] การออกเสียง : ἀποφαίνεσθε 0 โหวต