สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/09/2020 Maimónides [es] การออกเสียง : Maimónides 0 โหวต
29/09/2020 estoy ávido [es] การออกเสียง : estoy ávido 0 โหวต
29/09/2020 estoy ansioso [es] การออกเสียง : estoy ansioso 0 โหวต
29/09/2020 me lanzo ávidamente [es] การออกเสียง : me lanzo ávidamente 0 โหวต
29/09/2020 Μαϊμωνίδης [grc] การออกเสียง : Μαϊμωνίδης 0 โหวต
29/09/2020 μαιμάω [grc] การออกเสียง : μαιμάω 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῶ [grc] การออกเสียง : μαιμῶ 0 โหวต
29/09/2020 μαιμᾷς [grc] การออกเสียง : μαιμᾷς 0 โหวต
29/09/2020 μαιμᾷ [grc] การออกเสียง : μαιμᾷ 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῶμεν [grc] การออกเสียง : μαιμῶμεν 0 โหวต
29/09/2020 μαιμᾶτε [grc] การออกเสียง : μαιμᾶτε 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῶσι [grc] การออกเสียง : μαιμῶσι 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῶσιν [grc] การออกเสียง : μαιμῶσιν 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῴην [grc] การออกเสียง : μαιμῴην 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῷμι [grc] การออกเสียง : μαιμῷμι 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῴης [grc] การออกเสียง : μαιμῴης 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῷς [grc] การออกเสียง : μαιμῷς 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῴη [grc] การออกเสียง : μαιμῴη 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῷ [grc] การออกเสียง : μαιμῷ 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῷμεν [grc] การออกเสียง : μαιμῷμεν 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῷτε [grc] การออกเสียง : μαιμῷτε 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῷεν [grc] การออกเสียง : μαιμῷεν 0 โหวต
29/09/2020 estar ávido [es] การออกเสียง : estar ávido 0 โหวต
29/09/2020 estar ansioso [es] การออกเสียง : estar ansioso 0 โหวต
29/09/2020 lanzarse ávidamente [es] การออกเสียง : lanzarse ávidamente 0 โหวต
29/09/2020 μαιμάτω [grc] การออกเสียง : μαιμάτω 0 โหวต
29/09/2020 μαιμάτωσαν [grc] การออกเสียง : μαιμάτωσαν 0 โหวต
29/09/2020 μαιμώντων [grc] การออกเสียง : μαιμώντων 0 โหวต
29/09/2020 μαιμᾶν [grc] การออกเสียง : μαιμᾶν 0 โหวต
29/09/2020 μαιμῶν [grc] การออกเสียง : μαιμῶν 0 โหวต