สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/09/2019 προβληθησόμεναι [grc] การออกเสียง : προβληθησόμεναι 0 โหวต
20/09/2019 προβληθησομένην [grc] การออกเสียง : προβληθησομένην 0 โหวต
20/09/2019 προβληθησομένας [grc] การออกเสียง : προβληθησομένας 0 โหวต
20/09/2019 προβληθησομέναις [grc] การออกเสียง : προβληθησομέναις 0 โหวต
20/09/2019 προβληθησόμενα [grc] การออกเสียง : προβληθησόμενα 0 โหวต
20/09/2019 προβαλόμενος [grc] การออกเสียง : προβαλόμενος 0 โหวต
20/09/2019 προβαλόμενοι [grc] การออกเสียง : προβαλόμενοι 0 โหวต
20/09/2019 προβαλόμενε [grc] การออกเสียง : προβαλόμενε 0 โหวต
20/09/2019 προβαλόμενον [grc] การออกเสียง : προβαλόμενον 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένῳ [grc] การออกเสียง : προβαλομένῳ 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένου [grc] การออกเสียง : προβαλομένου 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένους [grc] การออกเสียง : προβαλομένους 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένοις [grc] การออกเสียง : προβαλομένοις 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένων [grc] การออกเสียง : προβαλομένων 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένη [grc] การออกเสียง : προβαλομένη 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένῃ [grc] การออกเสียง : προβαλομένῃ 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένης [grc] การออกเสียง : προβαλομένης 0 โหวต
20/09/2019 προβαλόμεναι [grc] การออกเสียง : προβαλόμεναι 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένην [grc] การออกเสียง : προβαλομένην 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομένας [grc] การออกเสียง : προβαλομένας 0 โหวต
20/09/2019 προβαλομέναις [grc] การออกเสียง : προβαλομέναις 0 โหวต
20/09/2019 προβαλόμενα [grc] การออกเสียง : προβαλόμενα 0 โหวต
20/09/2019 προβληθέντα [grc] การออกเสียง : προβληθέντα 0 โหวต
20/09/2019 προβληθέντι [grc] การออกเสียง : προβληθέντι 0 โหวต
20/09/2019 προβληθέντος [grc] การออกเสียง : προβληθέντος 0 โหวต
20/09/2019 προβληθείς [grc] การออกเสียง : προβληθείς 0 โหวต
20/09/2019 προβληθέντες [grc] การออกเสียง : προβληθέντες 0 โหวต
20/09/2019 προβληθέντας [grc] การออกเสียง : προβληθέντας 0 โหวต
20/09/2019 προβληθεῖσιν [grc] การออกเสียง : προβληθεῖσιν 0 โหวต
20/09/2019 προβληθεῖσι [grc] การออกเสียง : προβληθεῖσι 0 โหวต