ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/02/2018 humero [es] การออกเสียงคำว่า humero คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέρους [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέρους คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέροις [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέροις คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέρων [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέρων คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτεροι [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτεροι คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτερε [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτερε คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτερον [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτερον คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέρῳ [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέρῳ คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέρου [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέρου คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτερος [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτερος คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέραις [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέραις คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτεραι [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτεραι คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέραν [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέραν คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέρᾳ [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέρᾳ คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέρας [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέρας คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτέρα [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτέρα คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτερα [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτερα คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτους [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτους คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτοις [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτοις คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτων [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτων คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτατοι [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτατοι คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτατον [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτατον คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτῳ [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτῳ คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτου [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτου คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώτατος [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώτατος คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτας [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτας คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάταις [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάταις คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικώταται [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικώταται คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτην [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτην คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/02/2018 πολιτικωτάτῃ [grc] การออกเสียงคำว่า πολιτικωτάτῃ คะแนนโหวต 0 คะแนน