สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2019 Χριστός [grc] การออกเสียง : Χριστός 0 โหวต
23/05/2019 κολύμβους [grc] การออกเสียง : κολύμβους 0 โหวต
23/05/2019 κολύμβοις [grc] การออกเสียง : κολύμβοις 0 โหวต
23/05/2019 κολύμβων [grc] การออกเสียง : κολύμβων 0 โหวต
23/05/2019 κόλυμβοι [grc] การออกเสียง : κόλυμβοι 0 โหวต
23/05/2019 κόλυμβε [grc] การออกเสียง : κόλυμβε 0 โหวต
23/05/2019 κόλυμβον [grc] การออกเสียง : κόλυμβον 0 โหวต
23/05/2019 κολύμβῳ [grc] การออกเสียง : κολύμβῳ 0 โหวต
23/05/2019 κολύμβου [grc] การออกเสียง : κολύμβου 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίδας [grc] การออกเสียง : κολυμβίδας 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίσιν [grc] การออกเสียง : κολυμβίσιν 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίσι [grc] การออกเสียง : κολυμβίσι 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίδων [grc] การออกเสียง : κολυμβίδων 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίδες [grc] การออกเสียง : κολυμβίδες 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίδα [grc] การออกเสียง : κολυμβίδα 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίδι [grc] การออกเสียง : κολυμβίδι 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίδος [grc] การออกเสียง : κολυμβίδος 0 โหวต
23/05/2019 κολυμβίς [grc] การออกเสียง : κολυμβίς 0 โหวต
23/05/2019 κόλυμβος [grc] การออกเสียง : κόλυμβος 0 โหวต
23/05/2019 colimbos [es] การออกเสียง : colimbos 0 โหวต
23/05/2019 colimbo [es] การออกเสียง : colimbo 0 โหวต
22/05/2019 κατακούουσιν [grc] การออกเสียง : κατακούουσιν 0 โหวต
22/05/2019 κατακούουσι [grc] การออกเสียง : κατακούουσι 0 โหวต
22/05/2019 κατακούετε [grc] การออกเสียง : κατακούετε 0 โหวต
22/05/2019 κατακούομεν [grc] การออกเสียง : κατακούομεν 0 โหวต
22/05/2019 κατακούει [grc] การออกเสียง : κατακούει 0 โหวต
22/05/2019 κατακούεις [grc] การออกเสียง : κατακούεις 0 โหวต
22/05/2019 κατακούω [grc] การออกเสียง : κατακούω 0 โหวต
22/05/2019 κατηκούετε [grc] การออกเสียง : κατηκούετε 0 โหวต
22/05/2019 κατηκούομεν [grc] การออกเสียง : κατηκούομεν 0 โหวต