สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/09/2019 προβεβληκυίᾳ [grc] การออกเสียง : προβεβληκυίᾳ 0 โหวต
22/09/2019 προβεβληκυίας [grc] การออกเสียง : προβεβληκυίας 0 โหวต
22/09/2019 προβεβληκός [grc] การออกเสียง : προβεβληκός 0 โหวต
22/09/2019 προβάλληται [grc] การออกเสียง : προβάλληται 0 โหวต
22/09/2019 προβάλλωμαι [grc] การออกเสียง : προβάλλωμαι 0 โหวต
22/09/2019 προβάλλωνται [grc] การออกเสียง : προβάλλωνται 0 โหวต
22/09/2019 προβάλλησθε [grc] การออกเสียง : προβάλλησθε 0 โหวต
22/09/2019 προβαλλώμεθα [grc] การออกเสียง : προβαλλώμεθα 0 โหวต
22/09/2019 προβάλωνται [grc] การออกเสียง : προβάλωνται 0 โหวต
22/09/2019 προβάλησθε [grc] การออกเสียง : προβάλησθε 0 โหวต
22/09/2019 προβαλώμεθα [grc] การออกเสียง : προβαλώμεθα 0 โหวต
22/09/2019 προβάληται [grc] การออกเสียง : προβάληται 0 โหวต
22/09/2019 προβάλωμαι [grc] การออกเสียง : προβάλωμαι 0 โหวต
22/09/2019 προβληθῇ [grc] การออกเสียง : προβληθῇ 0 โหวต
22/09/2019 προβληθῇς [grc] การออกเสียง : προβληθῇς 0 โหวต
22/09/2019 προβληθῶ [grc] การออกเสียง : προβληθῶ 0 โหวต
22/09/2019 προβληθῶσιν [grc] การออกเสียง : προβληθῶσιν 0 โหวต
22/09/2019 προβληθῶσι [grc] การออกเสียง : προβληθῶσι 0 โหวต
22/09/2019 προβληθῆτε [grc] การออกเสียง : προβληθῆτε 0 โหวต
22/09/2019 προβληθῶμεν [grc] การออกเสียง : προβληθῶμεν 0 โหวต
22/09/2019 προβεβλημένοι ἦτε [grc] การออกเสียง : προβεβλημένοι ἦτε 0 โหวต
22/09/2019 προβεβλημένοι ὦμεν [grc] การออกเสียง : προβεβλημένοι ὦμεν 0 โหวต
22/09/2019 προβεβλημένος ᾖ [grc] การออกเสียง : προβεβλημένος ᾖ 0 โหวต
22/09/2019 προβεβλημένος ᾖς [grc] การออกเสียง : προβεβλημένος ᾖς 0 โหวต
22/09/2019 προβεβλημένος ὦ [grc] การออกเสียง : προβεβλημένος ὦ 0 โหวต
22/09/2019 προβεβλημένοι ὦσιν [grc] การออกเสียง : προβεβλημένοι ὦσιν 0 โหวต
22/09/2019 προβεβλημένοι ὦσι [grc] การออกเสียง : προβεβλημένοι ὦσι 0 โหวต
22/09/2019 προβάλλοιντο [grc] การออกเสียง : προβάλλοιντο 0 โหวต
22/09/2019 προβάλλοισθε [grc] การออกเสียง : προβάλλοισθε 0 โหวต
22/09/2019 προβαλλοίμεθα [grc] การออกเสียง : προβαλλοίμεθα 0 โหวต