หมวดหมู่:

zaimek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzaimek

 • การออกเสียง : ich
  ich [de]
 • การออกเสียง : was
  was [en]
 • การออกเสียง : to
  to [en]
 • การออกเสียง : moi
  moi [fr]
 • การออกเสียง : ci
  ci [it]
 • การออกเสียง : im
  im [de]
 • การออกเสียง : cię
  cię [pl]
 • การออกเสียง : ją
  [pl]
 • การออกเสียง : czego
  czego [pl]
 • การออกเสียง : mu
  mu [eo]
 • การออกเสียง : nam
  nam [vi]
 • การออกเสียง : moje
  moje [cs]
 • การออกเสียง : co
  co [pl]
 • การออกเสียง : oni
  oni [eo]
 • การออกเสียง : taka
  taka [ja]
 • การออกเสียง : jaki
  jaki [pl]
 • การออกเสียง : ono
  ono [es]
 • การออกเสียง : tej
  tej [hu]
 • การออกเสียง : gdzieś
  gdzieś [pl]
 • การออกเสียง : ciebie
  ciebie [pl]
 • การออกเสียง : mój
  mój [pl]
 • การออกเสียง : nic
  nic [cs]
 • การออกเสียง : inne
  inne [sv]
 • การออกเสียง : wy
  wy [cy]
 • การออกเสียง : czymś
  czymś [pl]
 • การออกเสียง : kimkolwiek
  kimkolwiek [pl]
 • การออกเสียง : jaka
  jaka [eu]
 • การออกเสียง : jakąkolwiek
  jakąkolwiek [pl]
 • การออกเสียง : swoja
  swoja [pl]
 • การออกเสียง : tego
  tego [pl]
 • การออกเสียง : komu
  komu [cs]
 • การออกเสียง : nią
  nią [pl]
 • การออกเสียง : znad
  znad [pl]
 • การออกเสียง : twój
  twój [pl]
 • การออกเสียง : tobie
  tobie [fr]
 • การออกเสียง : nim
  nim [en]
 • การออกเสียง : mnie
  mnie [pl]
 • การออกเสียง : nich
  nich [cs]
 • การออกเสียง : wam
  wam [pl]
 • การออกเสียง : niego
  niego [es]
 • การออกเสียง : mego
  mego [pl]
 • การออกเสียง : który
  który [pl]
 • การออกเสียง : twoja
  twoja [pl]
 • การออกเสียง : temu
  temu [pl]
 • การออกเสียง : nasz
  nasz [pl]
 • การออกเสียง : kiedyś
  kiedyś [pl]
 • การออกเสียง : taki
  taki [pl]
 • การออกเสียง : ktoś
  ktoś [pl]
 • การออกเสียง : tę
  [pl]
 • การออกเสียง : tamtędy
  tamtędy [pl]
 • การออกเสียง : jej
  jej [cs]
 • การออกเสียง : naszego
  naszego [pl]
 • การออกเสียง : taką
  taką [pl]
 • การออกเสียง : kimś
  kimś [pl]
 • การออกเสียง : swoją
  swoją [pl]
 • การออกเสียง : samego
  samego [pl]
 • การออกเสียง : tamtemu
  tamtemu [pl]
 • การออกเสียง : każdej
  każdej [pl]
 • การออกเสียง : pytający
  pytający [pl]
 • การออกเสียง : któraś
  któraś [pl]
 • การออกเสียง : zaimkowy
  zaimkowy [pl]
 • การออกเสียง : czyjś
  czyjś [pl]
 • การออกเสียง : mą
  [pl]
 • การออกเสียง : nasze
  nasze [pl]
 • การออกเสียง : moją
  moją [pl]
 • การออกเสียง : czyimś
  czyimś [pl]
 • การออกเสียง : naszych
  naszych [pl]
 • การออกเสียง : nikogusieńko
  nikogusieńko [pl]
 • การออกเสียง : jakkowiek
  jakkowiek [pl]
 • การออกเสียง : naszym
  naszym [pl]
 • การออกเสียง : twoje
  twoje [pl]
 • การออกเสียง : drudzy
  drudzy [pl]
 • การออกเสียง : takiego
  takiego [pl]
 • การออกเสียง : swą
  swą [pl]
 • การออกเสียง : tym
  tym [pl]
 • การออกเสียง : jego
  jego [pl]
 • การออกเสียง : wasze
  wasze [pl]
 • การออกเสียง : twoich
  twoich [pl]
 • การออกเสียง : którym
  którym [pl]
 • การออกเสียง : czym
  czym [pl]
 • การออกเสียง : kogo
  kogo [pl]
 • การออกเสียง : twoi
  twoi [pl]
 • การออกเสียง : jacy
  jacy [pl]
 • การออกเสียง : czyje
  czyje [pl]
 • การออกเสียง : z tobą
  z tobą [pl]
 • การออกเสียง : wasza
  wasza [pl]
 • การออกเสียง : czyja
  czyja [pl]
 • การออกเสียง : niejaki
  niejaki [pl]
 • การออกเสียง : mym
  mym [pl]
 • การออกเสียง : przeczący
  przeczący [pl]
 • การออกเสียง : której
  której [pl]
 • การออกเสียง : przymiotny
  przymiotny [pl]
 • การออกเสียง : nikogo
  nikogo [pl]
 • การออกเสียง : swoje
  swoje [pl]
 • การออกเสียง : twe
  twe [pl]
 • การออกเสียง : nasza
  nasza [pl]
 • การออกเสียง : każdego
  każdego [pl]
 • การออกเสียง : tobą
  tobą [pl]
 • การออกเสียง : jaką
  jaką [pl]
 • การออกเสียง : innego
  innego [pl]