หมวดหมู่:

za

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงza

 • การออกเสียง : wziąć nogi za pas wziąć nogi za pas [pl]
 • การออกเสียง : za miesiąc za miesiąc [pl]
 • การออกเสียง : w gruzach, na gruzach, po gruzach w gruzach, na gruzach, po gruzach [pl]
 • การออกเสียง : Idąc za tym przykładem Idąc za tym przykładem [pl]
 • การออกเสียง : obrażać się za coś obrażać się za coś [pl]
 • การออกเสียง : nie ufać za grosz nie ufać za grosz [pl]
 • การออกเสียง : pójść za ciosem pójść za ciosem [pl]
 • การออกเสียง : Za kark wziąć i strącić go z chmur. Za kark wziąć i strącić go z chmur. [pl]
 • การออกเสียง : Co za bajzel! Co za bajzel! [pl]
 • การออกเสียง : przegłosować przegłosować [pl]
 • การออกเสียง : zannen zannen [ja]
 • การออกเสียง : za ich plecami za ich plecami [pl]
 • การออกเสียง : wychodzić za mąż wychodzić za mąż [pl]
 • การออกเสียง : za rękę za rękę [pl]
 • การออกเสียง : za ręce za ręce [pl]
 • การออกเสียง : Weźmy się za te chwasty! Weźmy się za te chwasty! [pl]
 • การออกเสียง : za mną za mną [pl]
 • การออกเสียง : za wsią za wsią [pl]
 • การออกเสียง : za rogiem za rogiem [pl]
 • การออกเสียง : za chlebem za chlebem [pl]
 • การออกเสียง : za skarbem za skarbem [pl]
 • การออกเสียง : za pół godziny za pół godziny [pl]
 • การออกเสียง : za jakąś godzinkę za jakąś godzinkę [pl]
 • การออกเสียง : za godzinę za godzinę [pl]
 • การออกเสียง : za tydzień za tydzień [pl]
 • การออกเสียง : za mojej młodości za mojej młodości [pl]
 • การออกเสียง : za frajer za frajer [pl]
 • การออกเสียง : za sztukę za sztukę [pl]
 • การออกเสียง : za parę minut za parę minut [pl]
 • การออกเสียง : Co za pieprznik! Co za pieprznik! [pl]
 • การออกเสียง : w zamian za w zamian za [pl]
 • การออกเสียง : za moimi plecami za moimi plecami [pl]
 • การออกเสียง : za uwagę za uwagę [pl]
 • การออกเสียง : za chmurami za chmurami [pl]
 • การออกเสียง : za panią za panią [pl]
 • การออกเสียง : za narzędzia za narzędzia [pl]
 • การออกเสียง : za mąż za mąż [pl]
 • การออกเสียง : za kościołem za kościołem [pl]
 • การออกเสียง : za namową za namową [pl]
 • การออกเสียง : za wzgórzem za wzgórzem [pl]
 • การออกเสียง : za dwu - za dwóch za dwu - za dwóch [pl]
 • การออกเสียง : za masakrę za masakrę [pl]
 • การออกเสียง : za pobicie za pobicie [pl]
 • การออกเสียง : trafić za kratki trafić za kratki [pl]
 • การออกเสียง : za cenę za cenę [pl]
 • การออกเสียง : za drzwi za drzwi [pl]
 • การออกเสียง : za siostrą za siostrą [pl]
 • การออกเสียง : za burtę za burtę [pl]
 • การออกเสียง : za dzierżawę za dzierżawę [pl]
 • การออกเสียง : za kołnierz za kołnierz [pl]
 • การออกเสียง : za nią - z Anią za nią - z Anią [pl]
 • การออกเสียง : za oknem za oknem [pl]
 • การออกเสียง : za potrzebą za potrzebą [pl]
 • การออกเสียง : za wiarą za wiarą [pl]
 • การออกเสียง : za bramą za bramą [pl]
 • การออกเสียง : za Polakami - za Polkami za Polakami - za Polkami [pl]
 • การออกเสียง : za szafą za szafą [pl]
 • การออกเสียง : za ladą za ladą [pl]
 • การออกเสียง : za wzgórzami za wzgórzami [pl]
 • การออกเสียง : za biurkiem za biurkiem [pl]
 • การออกเสียง : za drogie za drogie [pl]
 • การออกเสียง : za firanki - zza firanki za firanki - zza firanki [pl]
 • การออกเสียง : za garażem za garażem [pl]
 • การออกเสียง : za głosowaniem za głosowaniem [pl]
 • การออกเสียง : za kulą za kulą [pl]
 • การออกเสียง : za słowa za słowa [pl]
 • การออกเสียง : za wynajęcie za wynajęcie [pl]
 • การออกเสียง : za zabójcę za zabójcę [pl]
 • การออกเสียง : za zębami za zębami [pl]
 • การออกเสียง : za barykadą za barykadą [pl]
 • การออกเสียง : za barykadami za barykadami [pl]
 • การออกเสียง : za barykadę za barykadę [pl]
 • การออกเสียง : za gęsiami za gęsiami [pl]
 • การออกเสียง : za rolę za rolę [pl]
 • การออกเสียง : za żarcie za żarcie [pl]
 • การออกเสียง : za autobusem za autobusem [pl]
 • การออกเสียง : za broń za broń [pl]
 • การออกเสียง : za ciosem za ciosem [pl]
 • การออกเสียง : za finanse za finanse [pl]
 • การออกเสียง : za gardło za gardło [pl]
 • การออกเสียง : za granicę za granicę [pl]
 • การออกเสียง : za iks miesięcy za iks miesięcy [pl]
 • การออกเสียง : za Izraelem za Izraelem [pl]
 • การออกเสียง : za krocie za krocie [pl]
 • การออกเสียง : za lasem za lasem [pl]
 • การออกเสียง : za linią za linią [pl]
 • การออกเสียง : za łeb za łeb [pl]
 • การออกเสียง : za nią za nią [pl]
 • การออกเสียง : za odwagę za odwagę [pl]
 • การออกเสียง : za ogon za ogon [pl]
 • การออกเสียง : za pandemię za pandemię [pl]
 • การออกเสียง : za przeproszeniem za przeproszeniem [pl]
 • การออกเสียง : za stołem za stołem [pl]
 • การออกเสียง : za zasłonką za zasłonką [pl]
 • การออกเสียง : idąc za tokiem myślenia idąc za tokiem myślenia [pl]
 • การออกเสียง : za Aleksandrem za Aleksandrem [pl]
 • การออกเสียง : za bandytyzm za bandytyzm [pl]
 • การออกเสียง : za barierką za barierką [pl]
 • การออกเสียง : za broną za broną [pl]
 • การออกเสียง : za czasów za czasów [pl]