หมวดหมู่:

Yunnan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงYunnan

 • การออกเสียง : bai
  bai [eu]
 • การออกเสียง : 雲南
  雲南 [wuu]
 • การออกเสียง : 景洪市
  景洪市 [zh]
 • การออกเสียง : 景洪
  景洪 [zh]
 • การออกเสียง : 德钦
  德钦 [zh]