หมวดหมู่:

your younger sibling

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyour younger sibling

  • การออกเสียง : kisîmis
    kisîmis [cr]
  • การออกเสียง : kisîm
    kisîm [cr]