หมวดหมู่:

young child

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงyoung child

  • การออกเสียง : baba baba [tr]
  • การออกเสียง : نو عمر بچّہ نو عمر بچّہ [ur]